08dec09:3010:302e Advent/Jeugddienst?kerkdienst

Informatie

Voorganger: ds. J. Vaessen, Gasselte

Muzikale leiding: dhr. B. v.d. Schoot

Ouderling van dienst:

Collecten: 1e Kerk, 2e Diaconie/Werelddiaconaat Ghana

Kinderdienst:

Vervoer:

Tijd

(Zondag) 09:30 - 10:30(GMT+01:00)