Passage

Grondslag:          

De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. 

Doel:
De vereniging stelt zich tot doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Per 1 januari 2023 is Passage Nieuw Buinen verder gegaan als zelfstandige vereniging. Het landelijk bestuur van Passage is toen gestopt.

Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar , waarvan 4 op een middag, 4 op een avond en 2 op een ochtend (in januari als  Nieuwjaarsbijeenkomst en in februari hebben we een koffieochtend).
We proberen elk jaar een aantrekkelijk programma aan te bieden met onderwerpen die betrekking hebben op religie, cultuur en gezondheid.
In het voorjaar is er een reisje met elkaar en er zijn lokale of regionale uitstapjes die georganiseerd worden door de activiteitencommissie.

17 januari, woensdagmiddag , komen Mw. Bos en Dhr. Hobo, van Van Gogh huis Drenthe ons iets vertellen over het leven van Jo van Gogh- Bongers met de titel “Alles voor Vincent”.

7 februari, koffieochtend, dhr. K. Vlieger, auto rijinstructeur  te Nieuw Buinen gaat de verkeersregels opfrissen.

21 februari woensdagmiddag Jaarvergadering, daarna vertelt dhr. T. Pelgrim uit Oude Pekela humoristische verhalen in het Grunnings.

We hopen weer op gezellige bijeenkomsten.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Vriendelijke groet,

Hepie Kruit