Passage

Grondslag:          

De vereniging gaat uit van de overtuiging dat Gods Woord op elk levensterrein en voor elke levensuiting toetssteen en richtsnoer moet zijn. 

Doel:
De vereniging stelt zich tot doel te werken aan vorming en ontwikkeling van haar leden in al hun verscheidenheid op het brede terrein van nationale en internationale maatschappelijke vraagstukken.

Per 1 januari 2023 is Passage Nieuw Buinen verder gegaan als zelfstandige vereniging. Het landelijk bestuur van Passage is toen gestopt.

Er zijn 10 bijeenkomsten per jaar , waarvan 4 op een middag, 4 op een avond en 2 op een ochtend (in januari als  Nieuwjaarsbijeenkomst en in februari hebben we een koffieochtend). We proberen elk jaar een aantrekkelijk programma aan te bieden met onderwerpen die betrekking hebben op religie, cultuur en gezondheid.
In het voorjaar is er een reisje met elkaar en er zijn lokale of regionale uitstapjes die georganiseerd worden door de activiteitencommissie.

FIETSEN

Op 28 juni hebben we onze jaarlijkse fietstocht.

We verzamelen dan om half 10 bij het MFA gebouw.

Opgave voor 25 juni bij Tiny Nijboer, telefoon 0599- 620716 ( na 18.00 uur)

TUINBEZOEK

Op 27 juli gaan we tuinen bezoeken.

We verzamelen dan bij Anneke Fokkens, Parklaan 37.

Opgave voor 23 juli bij Minie Meijer, telefoon 0599-614038 (na 18.00 uur)

Nieuwe leden zijn van harte welkom.