Veilig Jeugdwerk

De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen. Seksueel misbruik of (geestelijke) intimidatie of bedreiging is binnen onze kerk onaanvaardbaar. Alle jongeren moeten met een gerust hart naar club of andere bijeenkomsten van onze kerk kunnen gaan. Maar als je door mensen vanuit de kerk bedreigd, geïntimideerd of zelfs seksueel misbruikt wordt, dan is het fijn als je bij iemand terecht kunt met je verhaal.

Je kunt dan terecht bij iemand, die Vertrouwenspersoon van deze kerk is.

De Protestantse gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond heeft als vertrouwenspersoon aangesteld.: Margriet Schuil

Waarom een veilige jeugdkerk:

We willen graag dat je je veilig voelt in de Protestantse gemeente van Nieuw Buinen. Veilig om te zijn wie je bent. Veilig om je geloof te beleven. Maar ook om nare en vervelende dingen bespreekbaar te maken, die je zijn overkomen of die je signaleert.

Veilig hoor je te zijn op alle plekken waar we als gemeente samenkomen en samenwerken.

Waarvoor kun je bij mij terecht? Je kunt bij mij terecht als in de kerk, of tijdens kerkelijke jongeren bijeenkomsten dingen gebeuren die jij niet wilt. Word je lastig gevallen of durf jij degene van wie je last hebt niet aan te spreken? Of maak je je zorgen over iets dat jou of een ander is overkomen? Dit kan natuurlijk voor iedereen heel verschillend zijn. Denk maar aan deze voorbeelden: Tijdens een bijeenkomst in de kerk legt iemand van de kerk zijn hand op jouw been of iemand van de kerk uit seksistische opmerkingen naar jou of andere vormen van seksueel misbruik.

Maar ook: als iemand van de kerk jou onder druk zet, omdat je iets gezien hebt, wat je niet had mogen zien. Ook cyberpesten hoort hier tegenwoordig bij. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden. Je kunt je voorstellen, dat ik niet alle voorbeelden hier kan opnoemen. Zit je ergens mee en heeft het met de leiding van de kerk of club en met jou te maken? Meld het dan bij mij!.

Margriet is zeker ook de vertrouwenspersonen van de jeugd. Dit betekent dat alle jeugd die tijdens kerkelijke activiteiten te maken krijgt met misbruik, intimidatie en/of geweld, contact met mij kan opnemen.

Wat doet de Vertrouwenspersoon dan? Hulp en steun bieden aan jou. Je kunt mij bellen of e-mailen. Wat jij zelf het fijnst vindt. Ik ben vertrouwenspersoon en dat betekent, dat jouw verhaal in vertrouwen wordt aangehoord. Samen met jou bespreken we de stappen om het misbruik te stoppen, maar ook of de klacht gemeld wordt of niet. Dit gebeurt altijd samen met jou. Tijdens kerkelijke jongeren bijeenkomsten geef ik voorlichting aan de oudste kinderen van de basisschool en aan de leerlingen van het voortgezet onderwijs (W4Y) en gaan wij samen in gesprek.

Hoe herken je het en hoe kun je je er tegen wapenen.

Margriet Schuil

vertrouwenspersoon@pkn-nieuwbuinen.nl

tel. 0646970231