Administratie

Financiële administratie:

M.E.J.  Jansen-de Groot

Kerklaan 1, 9521 CB Nieuw-Buinen
e-mail: administratie@pkn-nieuwbuinen.nl

 

Ledenadministratie:

Mw. A.H. Fokkens-Bolhuis

Parklaan 37, 9521 GA Nieuw-Buinen
e-mail: ledenadministratie@pkn-nieuwbuinen.nl

 

Postadres:

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen, Drouwenermond

Kerklaan 2, 9521 CB Nieuw Buinen