Banknummers

Kerkrentmeesters: PKN Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

NL96 RABO 0309247616
KVK-nummer
Het KvK nummer van de kerkrentmeesters is: 76427722

Diaconie PKN Nieuw Buinen,Buinerveen, Drouwenermond
NL26 INGB 0001327191

Jeugdwerk                      
NL60 RABO 0311200583
Bij storting vermelden voor wie bestemd, “W4U”  of “kinderdienst”

Kerkblad ” Onze kerkbode”
NL73RABO 0360772781