Kerk

Voorganger:
Vacant

Kerkenraad:

Voorzitter: dhr. M. Verkuil
Noorderdiep 192, 9521 BH Nieuw Buinen
tel. 06-53346830
e-mail: voorzitter@pkn-nieuwbuinen.nl

Scriba: mevr. A. Vos-Hassing
Zuiderdiep 379, 9521 AK Nieuw Buinen
tel. 06-23204162
e-mail: scriba@pkn-nieuwbuinen.nl

Diaconale Raad:
Diaconie van de PKN gemeente Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
Secr. Mw. I. van der Zwaag, Veenbesstraat 6, 9521 KJ Nieuw-Buinen 
E-mail: diaconie@pkn-nieuwbuinen.nl

Beraad van Kerkrentmeesters: 
PKN Nieuw Buinen, Buinerveen en  Drouwenermond
Secr. Dhr. A.J. Kroeze, Veenmoslaan 39, 9521KB Nieuw-Buinen
E-mail: sec.kerkrentmeester@pkn-nieuwbuinen.nl