Geboorte en doop

Wanneer u de kerk middels een geboortekaartje en/of telefoontje op de hoogte stelt van de geboorte van een kind, neemt de predikant contact op om een kraamvisite met u af te spreken.

De geboorte wordt in de zondagse eredienst afgekondigd en de voorganger zal een dankgebed uitspreken.

Doop

Ter voorbereiding van de doop(dienst) houdt de predikant twee à drie weken van tevoren met de ouders het doopgesprek. Hierbij is ook de (wijk) ouderling van dienst aanwezig. Ter sprake komt de betekenis van de doop in al zijn facetten:

Wat betekent de symboliek van door het water gaan?

Wat heeft de doop te maken met je christen-zijn?

En waarom verlang je de doop voor jezelf, of voor je kind?

Ook de liturgie voor de doopdienst wordt besproken. Wensen van de ouders aangaande de eigen inbreng of medewerking aan de dienst worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

gemeentetafel

Foto’s

Welke foto’s worden genomen
– een foto bij het beantwoorden van de doopvragen.
– een foto van het uitschenken van het doopwater.
– een foto van het aansteken van de doopkaars.
   (Vaak heeft degene die de kaars aansteekt een bijzondere betekenis voor de ouders / de dopeling. Een dierbare herinnering!) .
– Als er gelegenheid voor is: een overzichtsfoto van de doopouders en kinderen op het liturgisch centrum (met brandende doopkaars) tijdens het zingen.
– foto’s van de liturgische symbolen e.d.: de kaarsen, het doopvont, de bloemen.

Wanneer u er geen bezwaar tegen hebt, kunnen wij de foto’s vrij snel na de dienst op de website van onze kerk plaatsen. Leuk voor belangstellende gemeenteleden maar ook bijzonder om uw familie of kennissen ‘van verre’ er op te attenderen.

Wij verzoeken u, indien u van bovenstaande gebruik wilt maken contact op te nemen met dhr. G. Groothuis, tel. 0599-610272, of via E-mail: g.groothuis@ziggo.nl