Bijzondere vieringen

Bijzondere vieringen

Door het jaar heen zijn er tal van diensten waarin het net even anders gaat dan op andere zondagen. Soms worden deze diensten ad hoc georganiseerd, door de predikant of in samenwerking met de kinderdienst of de W4U. Een aantal bijzondere diensten staat min of meer vast op de kerkelijke kalender:

Midden – of eind september geven we de aftrap voor het nieuwe seizoen middels een Startdienst, dat om-het-jaar wordt gecombineerd met een startweekend.

Op de eerste woensdag in november is het dankdag voor gewas en arbeid. Om 19.30 uur is er een korte dienst waarin we de Heer danken voor alles wat het jaar ons bracht.

Eind november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag gedenken we hen die ons zijn voorgegaan.

Collage kerk

Dan begint de adventsperiode. Vier zondagen lang leven we toe naar Kerst. De kinderdienst volgt een project en wekelijks wordt er een liturgische schikking gemaakt.

Met Kerst is er op 24 december een Kerstnachtdienst om 21.30 uur. Op 25 december is om 9.30 uur de Kerstmorgendienst, waarin de projecten worden afgesloten.

Op Oudejaarsavond is er om 19.00 uur een dienst waarin we op creatieve wijze terugblikken op het afgelopen kalenderjaar.

Op de laatste zondag van januari is er de Kerk-School-Gezinsdienst. Deze dienst wordt voorbereid in samenwerking met de Baptistengemeente, School 59 en de Klister.

De bevestiging van nieuwe ambtsdragers vindt plaats in een feestelijk dienst op de eerste zondag van februari.

Veertigdagentijd en pasen

Medio februari of begin maart begint de veertigdagentijd. De kinderdienst volgt een project en wekelijks wordt er een liturgische schikking gemaakt.

Biddag valt jaarlijks op de tweede woensdag in maart. Op deze dag komen we om 19.30 uur samen om even stil te staan bij het groeiseizoen dat voor ons ligt.

Tijdens de drie dagen van Pasen (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag) is er een ‘Paascyclus’. Telkens is er om 19.30 uur een dienst met een geheel eigen karakter.

Dan volgt een feestelijke periode waarin de kerkelijke hoogtijdagen van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren worden gevierd.

Eind juni sluiten we het seizoen af met een dienst waarin de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de kinderdienst.

Door het jaar heen wordt vijf keer het Heilig Avondmaal gevierd. Kort na de zomervakantie, begin november, begin januari, op Witte Donderdag en kort na Pinksteren. Afwisselend wordt gekozen voor een zittende – of een lopende viering. Jong en oud zijn welkom om deel te nemen aan het avondmaal. Aansluitend op de dienst vindt een verkorte viering plaats in de huiskamer van de Wanne. 

Liturgische kleuren

Waarom gebruiken we kleuren in de kerk?

Aan de jongeren leggen we het zo uit: Het is net als met een ‘planbord’ op school. Zodra je de kerk binnenloopt kun je aan de kleur van het kleed op de avondmaalstafel, of aan de kleur van de stropdas (of stola’s) van de dominee, zien wat er te doen is in de kerk.

De kleur paars is de kleur van inkeer, berouw en boete. Deze kleur past bij de voorbereidingstijd op de komst van de Messias (Advent) en bij de bezinningstijd die vooraf gaat aan de dagen waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken (Veertig-dagen-tijd).

De kleur wit is de kleur van het feest en van het nieuwe leven. Deze kleur wordt gebruikt op het Kerstfeest en het Paasfeest en in de periode die daarop volgt (in de Kersttijd tot en met 6 januari – het feest van de Drie Koningen – en in de Paastijd tot aan het Pinksterfeest).

De kleur wit wordt ook gebruikt bij Doopdiensten om uitdrukking te geven aan onze vreugde over het nieuwe leven. Bij rouwdiensten geeft de kleur wit uitdrukking aan ons geloof dat de dood geen einde is, maar een ingaan in het Koninkrijk van God.

De kleur rood is de kleur van het vuur, van het enthousiasme en van de Heilige Geest. Deze kleur zien we terug op het Pinksterfeest. Ook wanneer kerkenraadsleden in het ambt worden bevestigd, of wanneer mensen belijdenis doen, gebruiken we deze kleur.

Tenslotte is er de kleur groen, die we op alle zondagen gebruiken die hierboven niet genoemd zijn. Groen is de kleur van de hoop, van de verwachting, van de toekomst van de Heer die wij als het ware elke zondag voor ons zien.