Liturgie aanstaande zondag

Orde van dienst                            3 december 2023, 9.30 u Nieuw Buinen

Kleur: paars

Thema:        Wakker worden!
Welkom, mededelingen door ouderling, vraagt Marinthe eerste kaars aan te steken.., kondigt eerste lied aan
Naar voren, handdruk
Zingen:       NLB 121: 1, 2 Ik sla mijn ogen op en zie

Stil gebed
Votum en groet
Zingen:       NLB 121: 3, 4 De Heer brengt al uw heil?
Aandacht voor de liturgische schikking ?
Inleiding op het thema
Gebed voor de nood van de wereld
Zingen:       NLB: 756: 1, 2, 4 Laat komen, Heer, uw rijk

Gebed om de Heilige Geest
Kindermoment: Project “Weet jij hoe laat het is?”
          kinderen naar voren, gesprekje,                   Bij het ophangen van de plaat ook de plaat op de beamer, daarna gemeente opdracht.
          Zingen: projectlied vers 1: Alle dagen, alle nachten dia 1 en 2
          leiding geeft lichtje aan een kind, kinderen gaan eruit

Lezen:         Jesaja 63: 19b – 64: 8 uit NBV 21, door lector?
Zingen:       NLB 437 Kom tot ons, scheur de hemelen, Heer
Lezen:         Markus 13: 24 – 37 uit NBV 21, door lector?
Zingen        NLB 462: 1, 2, 3, 4 Zal er ooit een dag van vrede

Overweging
Orgelspel
Zingen:       NLB 439: 1, 2, 3 Verwacht de komst des heren

Zeggen: kerkrentmeester steekt de kaars voor de zieken aan
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

Kollektes
De kinderen komen terug van kinderdienst en oppas, laten zien wat ze gemaakt hebben

Slotlied       NLB 1010 Geef vrede Heer, geef vrede
Wegzending en zegen, gem: AMEN

(in Advent en 40 dagen worden de lezingen door een lector gedaan)