Liturgie voor de aankomende zondag

ORDE VAN DE DIENST OP ZONDAG 9 OKTOBER 2022

Thema van de dienst: Tellen wat waarde heeft.

Mededelingen en welkom van de kerkenraad.

Zingen Lied: Welkom mensen hier gekomen (melodie EVB no.357)

Moment van stilte gevolgd door bemoediging en groet.

Zingen: Ps. 48:4

Smeekgebed.

Zingen: Loflied 870: 1 en 8

Kindermoment

Zingen: vertreklied, wij gaan voor even uit elkaar.

Gebed om de Heilige Geest

Verhaal bij de lezingen en de uitleg.

Zingen: Joh. de Heer no. 256: 1 en 4

LEZINGEN UIT DE BIJBEL: Ps.48:13-15 en Openbaring 21:10-14

Zingen Lied 737: 1,5,6,7

Preek als motto: Tellen wat waarde heeft.

Zingen Lied 273: 1,2,3

Aansteken kaars voor de zieken

Dankgebeden en voorbeden. Afsluiten met het Onze Vader.

Kinderen komen terug en aandacht voor de collecten.

Zingen Lied: Ik zie in zoveel dingen (melodie Joh. de Heer no 306)

Wegzending en zegen daarna gezongen Amen