Liturgie

Orde van dienst zondag 21 juli 2024 PG Nieuw-Buinen

– Voorbereiding

Intochtslied Lied 723:2

Bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied Lied 723:1

Kyrië en Gloria

kyriëgebeden, afgewisseld met Lied 333 in totaal 4x

glorialied Lied 273:1,2,3

Wegwijzing

Kinderen naar nevendienst

– het Woord

Lied Lied 274:1,2,3

Lezing Marc. 4:35-41

Lied Lied 849:1,2,3

Prediking

Orgelspel

Lied Lied 352:1,2,5,7

– Gebeden en Gaven

Geloofsbelijdenis

Gebeden en Gaven

Kinderen terug uit nevendienst

Slotlied Lied 425

Zegen