Liturgie voor de aankomende zondag

Doopdienst Daan Jonathan en Mika Atlan op 7 augustus 2022

Thema: Iedereen welkom

Mmv Jannie van Rhee keyboard, Ellis de Jong zang , organist Rudi Lameijer en ds. Dussie Hofstra

 

Voorplaat met foto’s van Daan Jonathan en Mika Atlan                                                                        

 

– Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

– Wie steekt de Paaskaars aan?

– Zingen: Lied 139b (Heer, U doorgrondt en kent mij)    -orgel-                                                           

– Stil Gebed

– Bemoediging en Groet

– Muziekfilm ‘Nog voordat je bestond’                                                                                         

– Gebed

– We zingen:  ‘Verbonden met vader en moeder’ 3 coupletten -orgel-                                              

– Over de Doop

– Lied ‘Meer dan een wonder’ door Ellis en Jannie

– Naamgeving

– Doopgebed

– Doopbelofte (Boy, Annemarie en Ellis) en Vraag (Patrick)

– Muziekfilm ‘Ja is Ja’                                                                                                                          

– Inschenken Doopwater uit 3 kannetjes in het Doopvont door Joost, Guus en Stijn

– Muziekfilm ‘God kent jou vanaf het begin’                                                                               

– Doop en zegen

– Aansteken van de Doopkaarsen van Daan en Mika aan de Paaskaars  

– Verwelkoming in de gemeente

– We zingen:  ‘De Here zegent jou’ eerst kinderen dan hele gemeente –begeleid door Jannie

– Tijdens het naspel  worden Daan en Mika bijgeschreven op de Dooprol en de Doopkaart wordt ondertekend

– De Kinderdienst biedt een cadeautje aan en de kinderen gaan naar de Kinderdienst onder orgelspel

– Bijbellezing Marcus 10:13-16                                                                                                                        

– Zingen: Lied laat de kind’ren tot Mij komen, 2 coupletten –orgel-                                                   

 -Preek                                                                                                                                                    

– Muziekfilm ‘God van licht’                                                                                                             

– Aansteken kaars voor de zieken

– Gebeden

– Inzameling gaven –  Orgelspel tijdens collecte-

– Kinderen komen terug van de Kinderdienst

– Slotlied: Opw 123:1,2,3 ‘Groot is uw trouw’ – Orgel                                                                             

– Zegen