Liturgie voor de aankomende zondag

Zondag 29 januari 2023 – te Nieuw Buinen

Voorganger: ds. Loes Roersma

Organist: mw. J. van Rhee

Voorplaat + ‘save the date”afwisselen.

Welkom

Intochtslied: Psalm 98: 1, 4, 5 en 6

Stilte

Bemoediging en groet:

Zingen:  Lied 286

Gebed om ontferming  

Glorialied: Lied 487: 1

Gebed van de Zondag

Aandacht voor de kinderen: ‘De wereld op z’n mooist’

1e Schriftlezing: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13

Zingen: Lied 906: 1, 3 en 4

2e Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12

Zingen: Lied 836: 3, 4 en 5

Overdenking

Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Iona 40)

Zondag 29 januari 2023 – te Nieuw Buinen
Voorganger: ds. Loes Roersma
Organist:

Voorplaat + ‘save the date”afwisselen.

Welkom

Intochtslied: Psalm 98: 1, 4, 5 en 6

Stilte

Bemoediging en groet:

Zingen: Lied 286

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 487: 1

Gebed van de Zondag

Aandacht voor de kinderen: ‘De wereld op z’n mooist’

1e Schriftlezing: Sefanja 2: 3 en 3: 9-13

Zingen: Lied 906: 1, 3 en 4

2e Schriftlezing: Matteüs 5: 1-12

Zingen: Lied 836: 3, 4 en 5

Overdenking

Zingen: Wil je opstaan en Mij volgen (Iona 40)

(klik op onderstaande afbeelding om te vergroten)

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in Mij.

De kaars voor de zieken wordt aangestoken door de kerkrentmeester na aankondiging daarvan door de predikant

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

Inzameling : collecte dia + dia gespreksgroep

Slotlied: Lied 422

Wegzending en Zegen
Met gezongen ‘Amen’ (3x)

2 Wil je gaan op nieuwe wegen, steil en ongewis?
Wil je zijn tot hoed’ en zegen voor wie vreemd’ling is?
Val je niet een mens te hard die in leugens is verward?
Hoor je ‘t kloppen van mijn hart in jou en jij in Mij?

3 Wil je gids zijn voor de blinde die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind, gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan, ieder die alleen moet gaan,
opdat groeie mijn bestaan in jou en jij in Mij?

4 Wil je zien dat wat Ik zie: jouw gaven velerlei!
Wil je luist’ren als Ik zeg: ‘Een koningskind ben jij!
Wil je geven wat je hebt, dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

5 Heer van liefde en van licht, vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht, en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga, uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in Mij.

De kaars voor de zieken wordt aangestoken door de kerkrentmeester na aankondiging daarvan door de predikant

Dank- en voorbeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

 Inzameling : collecte dia + dia gespreksgroep

 Slotlied: Lied 422

Wegzending en Zegen

Met gezongen ‘Amen’ (3x)