Liturgie

Orde van dienst zondag 14 april 2024,

In de protestantse gemeente te Nieuw Buinen

3e zondag van Pasen, liturgische kleur wit

Voorganger ds. Jonker

Organist

Paaskaars brandt

Voor de dienst klinkt orgelspel

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Lied 33: 1, 2

Stilte

Groet & bemoediging, drempelgebed

Lied 942: 1, 2, 3

Gebed om ontferming

Gloria lied 869: 1, 6

Gebed van de zondag

Kindernevendienst (lichtje mee)

1e lezing Jesaja 26: 1-13

Lied 382: 1, 2, 3

2e lezing Johannes 21: 15 -19

Lied 771: 1, 2, 3

Overdenking

Lied 966: 1, 2, 5

Kaars voor de zieken

Gebeden

Kinderen komen terug

Collecte eerst plaat bij collecte

Slotlied 413: 1, 2

Zending, zegen en gezongen Amen