De Pastorale raad

Taken van de pastorale raad zijn:

bezoeken van de gemeenteleden, in de secties bespreken van de werkzaamheden van de sectieteams; het voorbespreken en leiden van de groothuisbezoeken, bespreken van onderwerpen die verband houden met het pastorale werk, allerlei zaken die verband houden met het pastoraal reilen en zeilen van de gemeente.

Onze kerkelijke gemeente bestaat uit 4 secties
Elk sectie bestaat uit:
Twee ouderlingen
Twee diakenen
Twee kerkrentmeesters

Voor de secties 3 (50-80 jaar) en 4 (80+): verschillende bezoekdames en -heren en verschillende pastoraal medewerkers.