Een ‘Veilige kerk’

De kerk dient een veilige plaats te zijn. Als je ergens veilig moet kunnen zijn dan is dat in de kerk, binnen je eigen kerkelijke gemeente. De verantwoordelijkheid voor die veiligheid ligt in eerste instantie bij de kerkenraad van de kerk. Tegelijk is ook ieder lid verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente.

Helaas blijkt veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in de kerk komt grensoverschrijdend gedrag en seksueel misbruik voor. Veiligheid en openheid in de gemeente ontstaan door veilig en open met elkaar om te gaan.

De protestantse gemeente Nieuw Buinen heeft rondom het thema Veilige Kerk een vertrouwenspersoon aangesteld: Margriet Schuil

Zij is gecertificeerd vertrouwenspersoon en kan een belangrijke rol innemen in de kerkelijke gemeente.

Een vertrouwenspersoon heeft een aantal taken en evengoed een aantal ‘niet-taken’. Het is belangrijk om beide te vermelden om de juiste verwachtingen te scheppen.

Taken van de interne vertrouwenspersoon:

  • Opvang en begeleiding: De vertrouwenspersoon functioneert als eerste aanspreekpunt voor mensen uit de gemeente die iets willen melden of zich zorgen maken over ongewenste omgang, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van de in vertrouwen versterkte informatie.
  • Adviseren: Na het eerste contact wordt de aard, ernst en omvang van de klacht met melder besproken en wordt er geadviseerd over een eventueel vervolgtraject.
  • Signaleren: De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de kerkenraad rondom het thema Veilige Kerk.

Wat doet een vertrouwenspersoon niet?

  • Doet niet aan waarheidsvinding.
  • Gaat zelf niet op onderzoek uit.
  • Is niet de oplosser van het probleem.
  • Is geen mediator.
  • Is geen therapeut, pastorale medewerker, geen advocaat en geen rechercheur.
  • Is niet het aanspreekpunt voor ‘gewone’ kerkelijke conflicten.

Heeft u vragen over ongewenste omgang seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag?

Wilt u een melding doen?

Neem dan contact op met de interne vertrouwenspersoon van de kerk.