Ouderen middagen

Helaas moesten we opnieuw besluiten dat de ouderenmiddag (Paasmiddag) niet door kon gaan.

We zijn toch als ouderen een kwetsbare groep en we willen wel graag een volle zaal als we weer beginnen.
Toch houden we goede moed, na de zomer gaan we weer nieuwe middagen organiseren.
We hopen u allen dan weer te ontmoeten;
Voor nu alvast een prachtige zomer toegewenst (zonder corona!)

Namens de ouderencommissie,
Joke Knigge.