Ouderen middagen

INTERKERKELIJKE OUDERENMIDDAGEN

Allereerst iedereen veel heil en zegen toegewenst.

De kerstmiddag was geslaagd, de zaal was vol en we hebben mooie liederen gezongen en gehoord van de zanggroep!

Dus dat geeft ons de moed om in februari nogmaals een middag te organiseren en later de Paasmiddag. We kunnen u nog geen details geven wat er gebeuren gaat of wie er komt, maar u krijgt wel bericht of het wordt afgekondigd.

Natuurlijk hopen we ook dan weer op een goede opkomst!

Namens de commissie,

Joke Knigge