Moderamen

Het moderamen is in de protestantse kerk de leiding van een kerkelijke bestuursraad op lokaal, regionaal of landelijk niveau. Het woord moderamen komt uit het Latijn en betekent stuur of roer en daarvan afgeleid leiding of bestuur. Het moderamen kan gezien worden als het dagelijks bestuur. Het regelt de uitvoering van besluiten uit de kerkenraad en bereidt besluitvorming voor de kerkenraad voor.
Het Moderamen bestaat uit de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitters van de pastorale en diaconale raad en kerkrentmeesters.

Het huidig moderamen bestaat uit:

Dhr. M. Verkuil, voorzitter kerkenraad

Mw. A. Vos-Hassing, scriba

Mw. G. Hospers, voorzitter pastorale raad

Mw. H. Scheper, voorzitter diaconale raad

Dhr. B. Scholte, voorzitter kerkrentmeesters