Kosten die door de kerkelijke gemeente in rekening worden gebracht bij een kerkelijke uitvaart: