Diaconie

Diakonale taken

Mede vorm geven aan de eredienst; collecte en voorbede.

Deelname in de wijkteams, jeugd en ouderenwerk.
Ieder jaar opnieuw heeft het diaconaat uw aandacht, uw interesse en uw geld hard nodig, om zijn doelstellingen te kunnen realiseren. De diaconie, het is een opdracht die ons allen aangaat. Met elkaar zijn taak van inzamelen en uitdelen beperkt zich niet enkel tot de wij verantwoordelijk voor een eerlijke verdeling in onze maatschappij en elders in de wereld. Zo moet ook financiële aandacht besteed worden aan het werelddiaconaat, een taak waarvoor met name de Z.W.O.-commissies zich inzetten en proberen uw belangstelling te activeren. Ook het organiseren van vakanties voor bejaarden en gehandicapten, sociale begeleiding, financiële hulp en nog andere denkbare vormen van hulpverlening, dichtbij en veraf, zijn taken van de diaconie. Zie hier ook enkele voorbeelden van activiteiten:

Financiële ondersteuning in die gevallen, waar de overheidsbijdrage niet toereikend is.
(Kan ook gelden voor vakanties)  

De taken van de diaconie zijn:

  • aandacht geven aan en zorgdragen voor de wereld en de gemeente
  • aandacht hebben voor mensen die verpleging en verzorging nodig hebben, die moeilijkheden hebben in het gezinsleven, die maatschappelijk zijn ontspoord, of financieel in de problemen zitten
  • beoordelen van aanvragen om steun (voor allerlei goede doelen) die ons van buiten de gemeente bereiken.
  • beheren van de financiële zaken die bestemd zijn voor het diaconaat.
  • dienst doen aan de tafel van de Heer.

Zending
Spaar mee voor de Zending
Sinds jaar en dag worden voor de buitenlandse zending vanuit Kerk in Aktie allerlei dingen
ingezameld zoals : Postzegels- Kerstzegels- Ansichtkaartjes -Kaartjes van Anton Pieck/Marjolein Bastin – Cartridges-oude Mobieltjes-Brillen .
Deze spullen brengen voor de zending jaarlijks het mooie bedrag van zo’n € 30.000 op.
In de hal van de kerk staat een ton waarin u de spullen (hierboven genoemd) kunt deponeren.