Huwelijk

De dag waarop jij en je geliefde elkaar trouw beloven wordt vaak benoemd als de mooiste dag van je leven. Wanneer jullie over deze plechtige belofte Gods zegen willen vragen, is het aan te bevelen om ruim van te voren contact op te nemen met de predikant. In 2012 heeft de kerkenraad besloten ook positief te zullen antwoorden op verzoeken van gemeenteleden tot het zegenen van bezegelde relaties tussen partners van gelijke kunne.
 
Voorafgaande aan jullie trouwgelofte hebben jullie een aantal gesprekken met de predikant. Er wordt gesproken over de betekenis van een belofte voor het leven, over de liefde en over de zegen van de Heer. Natuurlijk komt ook de nadere invulling van de trouwdienst aan de orde, zo veel als mogelijk wordt met jullie wensen rekening gehouden. In overleg wordt gekozen voor een organist. De Paaskaars mag aan het begin van de dienst door een dierbare worden aangestoken. Voor verdere versieringen van het kerkgebouw mogen jullie zelf zorg dragen. Tijdens de dienst zal er een collecte zijn ten bate van de kerk, verder worden er – aan leden van de gemeente – geen kosten in rekening gebracht. Eventueel is er de mogelijkheid van een tweede collecte voor een zelf te kiezen doel.

Tijdens de dienst kan, mits het verloop en de sfeer niet worden verstoord, op gepaste wijze worden gefilmd en gefotografeerd. Foto’s kunnen op verzoek op de website geplaatst worden. Als u hiervan gebruik wilt maken kunt u dit aangeven tijdens het gesprek met de predikant.