Media team

Aanleveren info beamer
De liederen en bijbellezingen worden geprojecteerd op een scherm middels een beamer. Een aantal jonge mensen zorgt ervoor dat de liederen op tijd op het scherm verschijnen; er bestaat zowaar een beam-team van ongeveer 6 mensen.  

Als er tijdens de collecte iets bijzonders gemeld moet worden aan de gemeente, zien we dat graag voor vrijdagavond 18.00 uur aangeleverd als tekst of plaatje (jpg-bestand).

Aanleveren beamer materiaal:
beamteam@pkn-nieuwbuinen.nl

Koster - Beamer - Video team