Wie zijn wij?

Visie en missie

Samenleven in geloof, hoop en liefde.
Onze gemeente is deel van de wereldwijde gemeenschap waarin mensen het goede nieuws van Gods liefde horen en delen. Een vindplaats van geloof, hoop en liefde. In onze kerk komen mensen samen rond het evangelie van Jezus Christus.

De bijbel is onze richtlijn, daar vinden wij onze oriëntatie. Samenleven in geloof, hoop en liefde vertaalt zich ook in maatschappelijke betrokkenheid. Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het opent ons voor wat ons begrip te boven gaat en God ons in Zijn goedheid wil geven. In de kerk worden we ingewijd in het leven met God. De kerk is meer dan alleen maar een menselijke
vereniging.

De kerk bestaat bij de gratie van Jezus. Hij leeft en Hij geeft leven. Hij is geen idee van vroeger, maar een werkelijkheid hier en nu. Waar twee of drie in Zijn naam samenkomen, is God (Vader, Zoon en Heilige Geest) zelf in hun midden. Daar is kerk.

Het gaat niet om wat wij nog geloven of wat wij niet meer geloven. Het gaat om wat ons wordt geschonken: het leven dat ons wordt gegeven, verzoening die ons wordt aangereikt, God zelf. We leven van genade. Niet wat iemand bedacht of gepresteerd heeft, geeft de doorslag. Maar wat ons als pure verrassing in Jezus wordt geschonken.

Onze kerk is getuige van dit geschenk. Ze ‘vertelt’ ervan door verkondiging, pastoraal werk, diaconaat, zending en solidariteit met de naaste. Ze doet dit op de zondag en alle dagen van de week, in de samenkomst van de eigen gemeente en midden in de wereld.