Volwassenen

De mensen binnen sectie 2 (25-55 jaar) en sectie 3 (56-80 jaar) horen binnen de groep ‘volwassenen’.

Ontmoeting is een belangrijk thema voor volwassenen.

Uiteraard zien we de eredienst op zondagmorgen als de plek om elkaar en God te ontmoeten. Met regelmaat zetten we de ontmoeting met elkaar voort door na de dienst met elkaar koffie te drinken.

Daarnaast is er gelegenheid om elkaar buiten de erediensten om te ontmoeten. Zo zijn er voor deze groep mensen diverse gespreksgroepen binnen onze gemeente. Een groep die bijbelstudie doet en een groep die ook bredere onderwerpen bespreekt. Voor mensen die zich willen richten op ‘vorming en toerusting’ organiseert Impuls activiteiten. Er is een afdeling van ‘Passage’ met ontmoetingsmomenten.

Ontmoeting met leeftijdsgenoten kan ook door activiteiten die door de sectie zelf worden georganiseerd, bijvoorbeeld een gezamenlijke maaltijd. Soms worden deze gecombineerd met een gespreksthema.