Verwijzingen organisaties seksueel misbruik

Op het gebied van seksueel misbruik zijn diverse organisaties actief.

• vooreenveiligthuis.nl – Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
• seksueelgeweld.nl– Informatie en advies voor slachtoffers van seksueel geweld
• movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld– Informatie en voorlichting.
• chris.nl– Informatie en chat voor jongeren
• dehoop.org – Hulp bij psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen
• eleos.nl – Specialist in christelijke ggz
• indebres.nl – Hulp om het leven weer aan te kunnen voor kinderen, jongeren en volwassenen.
• ikzoekchristelijkhulp.nl – Vindplaats voor christelijke zorg.
• sinaicentrumnl – Behandelcentrum voor volwassenen en ouderen met psychotrauma.
• www.ikmeldhet.nl– Reformatorisch Meldpunt voor advies en een luisterend oor, eventueel anoniem.
• www.slachtofferhulp.nl– Slachtofferhulp Nederland helpt mensen hun leven weer op te pakken na een ingrijpende gebeurtenis.
• www.politie.nl– Voor aangifte of het doen van een melding
• vpkk.nl – Vrouwenplatform Kerkelijk Kindermisbruik is een lotgenotenorganisatie voor vrouwen die in hun kinderjaren te maken hebben gehad met seksueel misbruik, psychisch of fysiek geweld door katholieke religieuzen
• Seksueelmisbruik.info – Stichting Mannenhulpverlening na Seksueel misbruik. De stichting stelt zich ten doel informatie, advies en hulp te bieden aan mannen met seksueel misbruik ervaringen.
• sigridzomer.webs.com– Lotgenoten contact en informatie over de gevolgen van misbruik in kerkelijke relaties.