Senioren

De groep ouderen koesteren we binnen onze gemeente. Zij hebben het fundament gelegd en gebouwd aan de gemeente waar de jongere generaties op voort mogen bouwen.

Ouderen hechten in het algemeen waarde aan een bezoek aan huis. De ouderlingen worden hierin ondersteund door pastoraal medewerkers, bezoekdames en anderen. Sommige ouderen moeten verhuizen naar omliggende dorpen waar de zorgvoorzieningen meer mogelijkheden bieden. Toch blijven ze met onze gemeente verbonden; zelfs onze technische services als kerkdienstgemist.nl, maken dat ouderen betrokken kunnen blijven bij onze gemeente.

Een ouderencommissie organiseert bijzondere bijeenkomsten voor senioren, bijvoorbeeld een middag met een kerstviering voor deze leeftijdsgroep.