Orde van dienst voor kerstnachtdienst Nieuw-Buinen.
24 december aanvang 21.30 uur

Orgelmuziek

Mededelingen door de ouderling van dienst.

Lied : 477: 1, 3, 4 (Komt allen te samen)

Aanvangswoorden daarna Votum en Groet

1e kaars wordt aangestoken, daarna:

Gedicht: “van overal”  door——————————–

Lied : 483: 1, 2, 3 (Stille nacht Heilige nacht)

Gebed gelezen door——————————————

2e kaars wordt aangestoken.

Zang:  Ellis zingt het lied: Mary did you know

Lezing: Lucas 2 : 4-7 ( kerst verhaal vrije vertaling ) door………

Zang:  Ellis zingt het lied :The first Noël.

3e kaars wordt aangestoken en daarna Gebed: door—————

Lied: 478: 1, 4 (Komt, verwondert u hier,  mensen)

Overdenking

Thema; lichtdrager zijn, een lichtdrager op weg naar de ander.

Lied: 482: 1, 3 (Er is uit ’s werelds duistere wolken)

4e kaars wordt aangestoken door—————————–

We kijken en luisteren naar Stef Bos. Hij zingt “Geef licht”.

Aansteken van de kaars voor de zieken, daarna Dank Gebed.

Collecte

Zang: Ellis zingt het lied: O Holy Night .

5e kaars wordt aangestoken: door————————————

Lied 486: 1, 2, 4 (Midden in de winternacht)

Wegzending en Zegen. Na het gesproken Amen zingen: Ere zij God.