DIENST in de Protestantse Gemeente te Nieuw Buinen
25 december 2023; aanvang  09.30 uur
Liturgische kleur: wit

voorganger ds A.J. Jonker

orgelspel / zingen voor de dienst?? De paaskaars brandt.

Welkom en mededelingen

Aansteken advents-kerst kaarsen, gedichtje

Femke en Jante Drent zingen: kom allemaal samen (en daarginds in een kribbe)

Groet, bemoediging, drempelgebed

Zingen: lied 494: 1,2,3 vanwaar zijt gij gekomen

Uitleg liturgische schikking

Gebed om ontferming

Zingen: lied 478: 1,4  komt verwondert u 

Gebed voor de bijbel opengaat

Kinderblokje”projectplaat, gemeenteopdracht, projectlied,
lantaarn aansteken, naar kindernevendienst

Lezing Jesaja 52: 7-10

Zingen lied 486: 1,2,3 midden in de winternacht

Lezing Johannes 1: 1-14

Zingen lied 488: 1,2,3,4 in den beginne was 

Verkondiging

Zingen lied 506: 1,2,4 wij trekken in een lange stoet

Gebeden, stil gebed, onze vader

Collecte

Wat komt er terug uit de kindernevendienst

Zingen: lied 476: 1,3,4 nu zijt wellekome

Zegen (3x amen) Zingen: Ere zij God