PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Augustus/september 2020

Beste lezers, 

Hierbij wederom nieuws van de kerkrentmeesters.

1. Gebruiksplan gebouwen.
De mogelijkheid bestaat dat op niet al te lange termijn er voor een beperkt aantal mensen weer diensten gehouden zullen kunnen worden in de kerk.
Om dit te mogen doen moet er een gebruiksplan voor de gebouwen worden ontwikkeld.

Voor het maken van dit plan zijn de richtlijnen voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals gepubliceerd door Protestantse Kerk in Nederland gevolgd.
Dit gebruiksplan is inmiddels uitgewerkt en zal nog aan de kerkenraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
Vanuit de kerkenraad zult u hier zeker nog meer over horen en zal het uiteindelijke plan waarschijnlijk als bijlage bij de kerkbode worden gevoegd.
De belangrijkste punten uit het nu voorliggende plan zijn de volgenden:

- Kerkgangers dienen zich van te voren aan te melden (maandag t/m woensdag) via B. van Maanen, tel: 0599-653202 of 06-51846656; email vanmaanen.albert@gmail.com

- Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gewaarborgd te worden.

- Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.

- Volg de aangewezen looproutes.

- Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan.

- Volg de aanwijzingen op van coördinatoren. (Te herkennen aan een hesje of badge)

- Geen consumptie na afloop.

- Het bezoek aan het ene toilet (invalidetoilet) in de kerk tot een minimum beperken.

- Voor vragen is beschikbaar het telefoonnummer  van de scriba 0599-621084 email scriba@pnk-nieuwbuinen.nl

Wanner dit alles in werking wordt gesteld zult u nog vernemen. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2Erfenissen.
Van de eerder genoemde erfenissen is er één inmiddels afgewerkt. De afwikkeling van de andere erfenis laat nog steeds op zich wachten.
De reden hier voor is:
a. Het onroerend goed uit deze erfenis is inmiddels verkocht en geleverd.
Hier is het nog wachten op de fiscale afwikkelingen.

3Appartement
Daar de eerder genoemde erfenis is afgewerkt is de kerk nu eigenaar geworden van het appartement De Wanne 89. Dit kan nu verhuurd worden voor een maandelijks bedrag van € 900,-
Volgens de regels van de vereniging van eigenaren van het gebouw waarin dit appartement zich bevindt mag dit alleen verhuurd worden aan personen van 55+ zonder inwonende kinderen.
Ook dient dit van binnen nog te worden schoongemaakt, geverfd en er moeten nog een aantal kleinigheden worden hersteld. Dit zal zo snel mogelijk gebeuren.
Op dit moment zijn er geen gegadigden voor de huur.
Degenen die wel belangstelling hadden hebben zich teruggetrokken omdat het te lang duurde voordat het appartement ter beschikking kwam.
Mocht u belangstelling hebben voor dit fraaie appartement kunt u zich wenden tot de secretaris van de kerkrentmeesters, Jan van Noortwijk.
Email sec.kerkrentmeester@pkn-nieuwbuinen.nl  
Tel: 0649912090

 

 

Jan van Noortwijk

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.