PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
Juli/augustus  2020
Beste lezers,

Daar er weer een kerkbode uitkomt eindelijk weer een aantal zaken die de kerkrentmeesters onder uw aandacht willen brengen.
Een sommigen daarvan zijn reeds langsgekomen via de nieuwsbrief, maar daar deze steeds per week ververst is zijn deze zaken vaak mogelijk weer uit uw geheugen gewist.
Vandaar dat ze nogmaals via de kerkbode onder uw aandacht worden gebracht.
 
 1. Kerkbalans 2019
(Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor uw/jouw toezegging voor 2019
Bij elkaar is een bedrag verkregen van € 94.997,-. Dit is meer dan in 2018. Een prachtig resultaat.

Hieronder ziet u de verdeling

    .
Ook gaat de dank uit naar de 33 postbezorgers.
Mede door hun en uw inzet is deze actie weer heel goed verlopen.
 1. Erfenissen.
  De afwikkeling van de eerder genoemde erfenissen laat nog steeds op zich wachten.
  De redenen hier voor zijn:
  1. In één erfenis is er sprake van meerdere erfgenamen, waarvan de kerk er één is.
   De akte van verdeling (die inmiddels gemaakt is) moet door alle erfgenamen worden goedgekeurd. De kerkrentmeesters hebben hun goedkeuring gegeven maar het is nog wachten op één van de andere drie erfgenamen.
  2. Het onroerend goed uit de andere erfenis is inmiddels verkocht en geleverd.
   Hier is het nog wachten op de fiscale afwikkelingen.
    
 2. Appartement
  Het appartement dat verkregen zal worden zodra de eerste erfenis is afgehandeld zal worden verhuurd tegen een maandelijks bedrag van € 900,-
  Volgens de regels van de vereniging van eigenaren van het gebouw waarin dit appartement zich bevindt mag dit alleen verhuurd worden aan personen van 55+ zonder inwonende kinderen.
   
 3. Sleutels
  In de nieuwsbrief is hierover ook al geschreven.
  Er zijn veel sleutels van de gebouwen in omloop.
  Deze dienen gezien de beveiliging opnieuw geregistreerd te worden.
  Daarom wordt iedereen die dit nog niet gedaan heeft verzocht zijn sleutels in te leveren bij Bert Scholte, Chrysantstraat 165, telefoon 0625014199 of 0599-620066.
  Met sleutels die niet geregistreerd worden bij Bert kan men binnenkort de gebouwen niet meer binnengaan.
   
 4. Kerkdienst gemist.
  Ook hierover is in de nieuwsbrief al geschreven.
  Het systeem “Kerkdienst gemist” dat aan het begin van de corronatijd is geinstalleerd (en overigens nog niet geheel voltooid is) werkt goed en wordt door veel van onze gemeenteleden gebruikt om de diensten hetzij op de computer of tablet, hetzij met een kleine aanpassing op de televisie te zien en te beluisteren.
  De kosten van de installatie van dit systeem waren behoorlijk prijzig, maar het verjaardagsfonds heeft zeer substantieel bijgedragen aan deze kosten.
   

Meindert Nijboer
Jan van Noortwijk

 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.