PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
Februari  2020
Beste lezers, 
Hier weer een aantal  berichten van de kerkrentmeesters.

1.    Kerkbalans 2020.  
(Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)
Het toegezegd bedrag van €95.000.00 voor kerkbalans 2019 is bijna volledig ontvangen, onze dank daarvoor. 

Voor 2020 hebben we van u/jou tot nu toe een mooi bedrag van  € 90.000,00 toegezegd gekregen. 
Geweldig.
Hartelijk dank hiervoor.
We hebben ±40 toezeggingen nog niet terug ontvangen. 
   
Graag willen wij alle 37 vrijwilligers bedanken voor het bezorgen en halen van de antwoordlijsten. Het was weer een hele opgave en dankzij jullie hulp lukte het ons om er weer een geslaagde actie van te maken.
Zijn er vragen dan kunt u zich melden bij Meindert Nijboer 0599-618070
Nogmaals hartelijk dank voor uw/jou medewerking.

2.    Erfenissen.
De afwikkeling van de eerder genoemde erfenissen is nog niet geheel voltooit, maar de verwachting is dat dit binnen zeer afzienbare tijd zal gebeuren.
Voor het onroerend goed uit één van beide erfenissen dat volgens het testament moet worden verkocht is een koper gevonden. De overdracht zal binnen een aantal weken plaatsvinden.

3.    Kerkgebouw.
a.    Alle ramen in de kerkzaal zullen aan de binnenzijde worden afgekit. Dit is nodig omdat er condenswater langs de kleine raampjes loopt en in de sponningen blijft zitten die daardoor gaan roesten.
b.    Achter het behang achter de preekstoel bevinden zich een soort van blaren. De bedoeling is dit behang te verwijderen, mogelijk opnieuw te stuken en opnieuw te behangen.
c.    Alle verlichting in de kerk zal, waar mogelijk, worden vervangen door LED verlichting.

4.    Wisseling van de wacht.
Zoals u weet is de voorzitter van de kerkrentmeesters, de heer Fré Blaakmeer, als kerkrentmeester afgetreden daar zijn termijn geëindigd was en hij zich niet opnieuw herkiesbaar heeft gesteld.
De kerkrentmeesters missen aan hem een hele goede voorzitter, die zijn taak met veel inzet en enthousiasme heeft volbracht en danken hem voor zijn inzet.
Hij wordt opgevolgd door de heer Meilof Feiken die zijn sporen in het college van kerkrentmeesters al ruimschoots heeft verdiend.
 
Meindert Nijboer 
Jan van Noortwijk
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.