PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Januari 2020

Beste lezers,

Hier weer een aantal (niet erg veel) berichten van de kerkrentmeesters.

 

1. 2020 Hierbij willen de kerkrentmeesters u allen een heel goed en gezegend 2020 toewensen. Wij hopen dat God u en onze gemeente ook in dit jaar weer zal willen zegenen en bij u zal zijn in vreugde en verdriet.

2. Kerkbalans 2020. (Herhaling)

(Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.) Klaar voor Kerkbalans 2020 De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.

Met het thema ‘Geef voor je kerk!’ werken we volop aan de campagne voor 2020. Net als voor een huishouden is een gezonde financiële situatie belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek, want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. Tussen 18 januari 2020 en 1 februari 2020 ontvangt u daarom een brief met het verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen.

3. Erfenissen. Over de in de vorige kerkboden genoemde erfenissen valt op dit moment niets te melden, behalve dan dat de afwikkeling hiervan loopt. E.e.a. moet zijn tijd hebben.

4. Gift.

Van een gemeentelid is een gift ontvangen van € 100. Wij danken hem hier voor heel hartelijk.

5. Tussendiep.

Zoals in de vorige kerkbode is gezegd dient er een visie ontwikkeld te worden betreffende de toekomst van het tussendiep. Om ons hierbij te steunen is er een ideeënbus in de hal gezet. Deze is nu geleegd en blijkt een groot aantal ideeën te bevatten.

We danken iedereen die zijn gedachten op papier heeft willen zetten en gaan zeker proberen met een aantal hiervan verder te gaan.

Jan van Noortwijk

(secretaris)

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.