PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters

 

April 2019

Beste lezers,

Hierbij weer de volgende zaken die de kerkrentmeesters graag onder ieders aandacht willen brengen.
 
 1. Kerkbalans 2018 en 2019.
  (Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.)
  Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw/jou toezegging voor 2019.
  Met elkaar hebben we een mooi bedrag van € 94997,00 toegezegd gekregen, dit is meer als in het jaar 2018 ( € 91030.00 ).
  Onze dank gaat tevens uit naar de 33 postbezorgers, mede door hun inzet is deze actie zo goed verlopen!
  Per 31-3-2019 is al van het toegezegde bedrag voor dit jaar binnengekomen :€27.786,57

Hieronder ziet u de verdeling:Dank namens de kerkrentmeesters.
 1. Toiletgroep Tussendiep.                                                                                                
  Zoals u ter plekke kunt zien wordt hier hard aan gewerkt door vrijwilligers en de aannemer.
  Het begint op te schieten en het resultaat tot nu toe ziet er heel goed uit.
  Verwacht wordt dat dit project over ongeveer zes weken klaar zal zijn.
   
 2. Tussendiep.
  Zoals u weet bleek het erg moeilijk om na het ontslag van Irma een nieuwe beheerder voor ons verenigingsgebouw te vinden.
  Irma en Ank hebben ons, vergezeld van een fors aantal vrijwilligers, steeds goed uit de brand weten te helpen, maar het is altijd duidelijk geweest dat dit niet zo door kon gaan.
  Er moest een structurele oplossing komen.
  De kerkrentmeesters hebben een aantal personen gevraagd om beheerder te worden, maar of zij konden niet de juiste persoon vinden, of de gevraagde personen voelden niets voor deze betrekking.
  Ook is er twee maal een advertentie geplaats, wat ook niet direct het beoogde resultaat opleverde.
  Uiteindelijk is de oplossing gevonden in het verpachten van de zalen en de horeca van het tussendiep.
  De pachter is per ingang van 2 april de heer G,Wubs.
  Deze verpachting houdt kort gezegd in dat de pachter per maand een bepaald bedrag hiervoor aan de kerk betaalt, dat ongeveer gelijk is aan onze vaste kosten voor het tussendiep.
  Tevens zijn wij hierdoor de salariskosten van een beheerder kwijt, en ook alle verdere beslommeringen die samenhangen met het tussendiep.
  Hier tegenover staat dat koffie en thee bij vergaderingen aan de pachter betaald zullen moeten worden.
  De kerkrentmeesters zijn van mening dat wij met dit contract redelijk quitte zullen spelen ten opzichte van de situatie waarbij er sprake is van een beheerder en mogelijk er financieel nog wat op vooruit zullen gaan.
  De kerkenraad heeft een en ander goedgekeurd en de kerkrentmeesters zijn blij met deze, volgens hen, goede oplossing.
  Bij de koffie na de dienst op 14 april zal hierover meer worden verteld en is er de gelegenheid om hierover vragen te stellen.
   
 1. Vrijwilligersverzekering.
  De vrijwilligers verzekering die wij bij Donatus hadden lopen is door hen ondergebracht bij Hienfeld. Als gevolg hiervan zijn de vrijwilligers verzekerd tot het jaar waarin zij de leeftijd van 80 jaar bereiken.
  Dit is een verslechtering ten opzichte van de eerdere situatie, waarbij vrijwilligers verzekerd waren ongeacht hun leeftijd.
  Echter is er helaas geen verzekering met betere voorwaarden.
   
 2. Wateroverlast.
  Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen bestaat de wateroverlast bij de parkeerplaats van de kerk helaas nog steeds.
  De kerkrentmeester hebben een bedrijf in de arm genomen dat aan de afvoer van de putten heeft gewerkt, maar helaas heeft dit tot nu toe niet het juiste resultaat opgeleverd.
  Er wordt natuurlijk naar een oplossing gezocht.
   
Meindert Nijboer
(coördinator kerkbalans)
Jan van Noortwijk
(secretaris)

 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.