PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

September 2019

Beste lezers,

Helaas is voor velen van ons de zomervakantie weer voorbij. De kerkrentmeesters hopen dat u allen van de vakantie hebt kunnen genieten, ver weg, dichtbij of wellicht bent u gewoon thuis gebleven. Ook dit laatste kan prettig zijn.

In ieder geval hoefde u niet vanwege de temperatuur naar verre oorden te vertrekken, hoewel dit juist wel prettig kon zijn omdat daar soms een lagere temperatuur heerste dan hier thuis.

Hoe dan ook, deze vakantie is weer voorbij, het nieuwe kerkelijk seizoen breekt weer aan en ook de kerkrentmeesters laten weer van zich horen hoewel er nog niet zoveel is om over te schrijven.

 

1. Kerkbalans 2019. (Onder de noemer kerkbalans valt: Actie kerkbalans, de solidariteitsheffing en de eindejaarscollecte.) Hierbij de stand van zaken per 30 juli van dit jaar: -Toegezegd € 95.087,60 - Ontvangen € 58.670,28 - Nog te ontvangen € 36.417,32 Dit houdt dus in dat bijna 62 % van het toegezegde bedrag is ontvangen. Heel veel dank namens de kerkrentmeesters.

2. Toiletgroep Tussendiep. Aan dit project wordt nog steeds gewerkt.

De tegelzetter begint zeer binnenkort en daarna kan er begonnen worden met sausen en verven. Helaas zal het geheel wat later klaar zijn dan wellicht velen van u hebben verwacht. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat veel werk wordt verricht door middel van vrijwilligers wat enerzijds de planningen moeilijker maakt, maar anderzijds de kerk het nodige geld bespaard.

3. Wateroverlast.

Zoals iedereen heeft kunnen vaststellen bestaat de wateroverlast bij de parkeerplaats van de kerk helaas nog steeds. De kerkrentmeester hebben een bedrijf in de arm genomen dat aan de afvoer van de

putten heeft gewerkt, maar helaas heeft dit tot nu toe niet het juiste resultaat opgeleverd. Gebleken is dat de afvoerleiding van de put(ten) kapot is gegaan door de wortels van bomen en struiken. Er zal op korte termijn gegraven moeten worden om een nieuwe leiding te plaatsten.

4. Startzondag. Helaas is er enige commotie ontstaan betreffende de lunch op deze zondag. Dit betreft m.n. de kosten hiervan. Waarschijnlijk is door een aantal gemeenteleden verkeerd begrepen hoe e.e.a. in elkaar zit. De bedoeling is dat iedereen die dit wil, ongeacht kosten, aan deze lunch kan deelnemen. De kosten hiervan worden door de kerk(rentmeesters) betaald en vallen onder de post van de bijzondere diensten. Echter om de kosten voor de kerk te drukken is de mogelijkheid van een vrije gift in het leven geroepen, net zoals voor het koffiedrinken na een kerkdienst. Om een indruk te geven van de kosten per persoon is aangegeven dat deze €10 bedragen. Wat men daarmee wil doen is ieders eigen zaak.

 

Jan van Noortwijk

(secretaris)

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.