PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Nieuws van de kerkrentmeesters Nieuws van de kerkrentmeesters
December 2016

Beste lezers, 

Hierbij weer een aantal zaken waarover de kerkrentmeesters u graag willen informeren.

1. Actie Kerkbalans, Solidariteitskas en Eindejaarscollecte. In de vorige kerkbode is al aangegeven dat de enveloppe voor deze actie en collecten maar één maal per jaar zullen worden rondgebracht en opgehaald. Nu hebben wij begrepen dat het hoe en waarom hiervan niet iedereen helemaal duidelijk is geworden. Daarom proberen we hier door middel van een voorbeeld hieronder dit nogmaals uiteen te zetten. Het is de taak van de kerkrentmeesters om er voor te zorgen dat door deze drie acties voldoende gelden voor de kerk worden verkregen. Daarom kwam tot nu toe een mede gemeentelid, soms een kerkrentmeester, bij de betreffende adressen enveloppen met formulieren hiervoor brengen en weer ophalen. Dit is drie maal per jaar natuurlijk een behoorlijk werk en steeds moeten hier weer vrijwilligers voor gevonden worden die dit werk willen doen.  Teneinde dit werk minder zwaar te maken is bedacht om tegelijk met de formulieren van de Actie Kerkbalans ook iedereen te vragen om zijn bijdrage voor de solidariteitskas en de eindejaarscollecte, zodat slechts eenmaal per jaar om geld gevraagd hoeft te worden.  Geadviseerd wordt door middel van een incassomachtiging de kerkrentmeesters te machtigen dit geld te mogen innen. U kunt de bedragen betalen op de momenten die daarvoor altijd al golden hoewel dat niet hoeft.  U kunt ook door middel van de machtiging aangeven dat u het totaal van deze bedragen verdeelt over iedere maand. Het maandbedrag wordt dan automatische van uw rekening afgeschreven zonder dat u er nog omkijken naar heeft. Uiteraard kunt u een dergelijke machtiging op ieder moment intrekken. Wij willen dit laten ingaan per 1 januari 2017.

Hieronder een voorbeeld:

In de enveloppe vind u de volgende antwoordstrook:

(De bedragen zijn voorbeelden. De dik gedrukte bedragen zijn de reeds ingevulde bedragen, het cursief gedrukte bedrag is hetgeen wat u zou kunnen invullen. NB u moet hier wel een bedrag invullen).Antwoordstrook

…………………………………………………………………………………………………..

Mijn bijdrage aan kerkbalans 2016 bedroeg 600

Mijn bijdrage aan de solidariteitskas bedroeg 20

Mijn bijdrage aan de eindejaarscollecte bedroeg 100 

Totaal 2016 720Ik ben bereid in 2017 voor het werk van de Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond voor kerkbalans, de solidariteitskas en de eindejaarscollecte een bedrag van € 760 bij te dragen. (Let op: het bedrag van € 760 is een gefingeerd bedrag. De hoogte hiervan moet u zelf bepalen en invullen).

U kunt nu verder aangeven:

a. In hoeveel termijnen u dit bedrag wil betalen b. Wanneer u welke bedragen wilt betalen. (het totaal hiervan moet natuurlijk gelijk zijn aan het boven door u aangegeven totale bedrag).

c. Of u nadere informatie over een periodieke gift wil.

d. De Protestante Gemeente machtigen om de bedragen van uw bankrekening af te schrijven.Einde voorbeeld

Zoals u waarschijnlijk weet zijn bedragen die u aan de kerk geeft aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt wel een drempel. Een bepaald bedrag mag u niet aftrekken. Indien u echter uw bijdrage vastlegt voor vijf jaar door middel van een periodieke gift, mag u alles aftrekken. Hierover kunt u meer informatie verkrijgen bij de penningmeester of de kerkrentmeesters.

2. Penningmeester/boekhouder. Zoals als eerder is geschreven zal de heer Piet Sikkens, na meer dan 20 jaar deze taak te hebben vervult, zijn functie gaan neerleggen. Hij zal worden opgevolgd door:

a. De heer G.J. (Gerald) van Wattum. Deze zal fungeren als penningmeester, zal geen kerkrentmeester zijn en zal het uitvoerende werk op zich nemen.

b. Mevrouw M.J.E. (Marjolein) Jansen-de Groot. Zij zal fungeren als toezicht houdend penningmeester en zal deel van het college van kerkrentmeesters uitmaken.

c. Piet Sikkens zal nog een korte tijd aanblijven om beiden in te werken en te begeleiden.

Uiteraard zijn wij allen Piet enorm dankbaar voor alles wat hij in zijn functie voor onze gemeente heeft gedaan, maar daarover op een later tijdstip en plaats meer.
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.