PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie zondag 10 jan. 2021 Liturgie zondag 10 jan. 2021
OvD zondag       10.01.21                                    [1e na epifanie]                                               kleur Groen
Voorganger    ds. Anneke Wouda
Organist          dhr. Marinus Verkuil
Ouderling       dhr. Marten Vos
Diaken            mw. Grietje Nieboer
Kerkrentmeester dhr. Jaap Wessels
Zangers           J.P.Verkuil; K. en G. Kamst, G.Klein
Kosters & technici fam. Breider

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Lied     Psalm 136: 1, 2
Stilte
Bemoediging en groet
We zijn bij elkaar in de naam van God
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Nooit laat Hij ons los, wij horen bij hem.
Hier zijn we God, wij zoeken U
Vriendschap en vrede van God, voor jullie,
Voor iedereen hier, voor iedereen thuis,                 
Genade en vrede van onze Heer. Amen
Lied     psalm 136: 3, 4
Gebed om ontferming
Lied     psalm 136: 12, 13
Kinderen
            Lantaarn
            lied      359: 1, 2
            praatje
Gebed voor de Bijbel open gaat
1e lezing         Marcus 1:1-13
Lied                 526: 2
Uitleg en verkondiging
Kort muzikaal intermezzo
Lied     opw. 642: de rivier     verzoeknummer van Peter

Gebeden
Collecten
Wat terug komt uit de gemeente
Slotlied            538: 1
Zending en zegen en gezongen amen

De Eeuwige zegene u
            en hij behoede u
De eeuwige doet haar aangezicht over u lichten
            en is u genadig
De eeuwige verheft zijn aangezicht over u
            en geve u liefde in overvloed en vrede
gezongen Amen

 
 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.