PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie PKN Nw. Buinen. 21-02-2021 Liturgie PKN Nw. Buinen. 21-02-2021
OvD zondag                                          21 februari 2021 1e van de 40 dagen             kleur: Paars                                                        
Voorganger    ds. A.J. Wouda
Organist          dhr. Lameijer  (orgel uitproberen, afgelopen zondag bleven er toetsen hangen)
Ouderling       mw. Marissen
Diaken            mw. Nieboer
Kerkrentmeester dhr. A. Trip
Koster & technici fam. Breider

Orgelspel voor de dienst
Welkom en mededelingen
Lied     Psalm 116: 1, 2
Stilte
Bemoediging en groet
We zijn bij elkaar in de naam van God
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Nooit laat Hij ons los, wij horen bij hem.
Hier zijn we God, wij zoeken U
Vriendschap en vrede van God, voor jullie,
Voor iedereen hier, voor iedereen thuis,                 
Genade en vrede van onze Heer. Amen
Lied     Psalm 25a: 1, 2           opname gemeentezang NB
Gebed om ontferming
Lied 536: 1, 2                          opname gemeentezang NB
Kinderen
            Lantaarn
            lied                              projectlied      opname in de gemeente?
            praatje
Gebed voor de Bijbel open gaat
1e lezing         Gen. 9: 8-17    Het teken van de regenboog
2e lezing         1 Petrus 3: 18-22
3e lezing         Marcus 1: 12-15
Lied     1010: 1, 2       
Uitleg en verkondiging
Slot vd overdenking: voordracht lied 351: 1, 2, 3     zo mogelijk door orgel begeleid
Kort muzikaal intermezzo     
Lied     verzoeknummer van Jet Wilting        Imagine John Lennon

Kaars voor de zieken wordt aangestoken
Gebeden
Bij de diaconale collecte
Collecten
Wat terug komt uit de gemeente

Slotlied           978: 1, 4          opname eigen gemeente

Zending en zegen en gezongen amen

De Eeuwige zegene u
            en hij behoede u
De eeuwige doet haar aangezicht over u lichten
            en is u genadig
De eeuwige verheft zijn aangezicht over u
            en geve u liefde in overvloed en vrede
gezongen Amen

 
 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.