PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Laatste nieuws van de kerkrentmeesters Laatste nieuws van de kerkrentmeesters
Van de kerkrentmeesters

 23 februari 2015o Zonnepanelen.
Zoals u mogelijk al gemerkt hebt zijn er op het dak van het tussendiep zonnepanelen geplaatst.
Er zijn 57 panelen die energie leveren voor het tussendiep en 14 die energie opwekken voor het kerkgebouw.
Dit is een diepte investering die zich voor het tussendiep in vijf jaar zal terugbetalen en voor het kerkgebouw in zeven jaar. Dit laatste omdat voor de panelen die elektriciteit voor de kerk opleveren de BTW zeer waarschijnlijk niet aftrekbaar is.
De reden voor deze plaatsing is tweeledig.
Ten eerste is het zelf opwekken van elektriciteit goed voor het milieu.
Ten tweede levert het geld gestoken in deze investering op termijn veel meer op dan de rente die verkregen wordt indien we dit geld op de bank laten staan.
o ANBI.
Zoals u weet zijn de giften die u op wat voor wijze aan de kerk schenkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor “normale” giften geldt dat u alles mag aftrekken wat een bepaalde drempel te boven gaat. Voor giften die u hebt vastgelegd via een zogenaamde periodieke gift geldt deze drempel niet.
Deze aftrekbaarheid geldt voor alle bedragen die u geeft aan een instelling die de zogenaamde ANBI status heeft.
Tot nu toe heeft ook onze gemeente een dergelijke status omdat de landelijke PKN kerk, waarvan wij een gemeente zijn, deze status heeft.
De belastingdienst (de fiscus) heeft echter bedacht: “leuker kunnen we het niet maken, maar moeilijker wel”. 
Vanaf 1 januari 2016 moet iedere gemeente haar eigen ANBI status gekoppeld aan een eigen fiscaal nummer hebben. Om dit te verkrijgen moet de gemeente een vrij grote mate van transparantie tonen op het internet, bijvoorbeeld op haar eigen site, zodat die gegevens met één druk op de knop door de belastingdienst opvraagbaar zijn. 
Het gaat hier bij onder andere om de juiste tenaamstelling, het fiscale nummer, de bestuurssamenstelling (geen namen maar wel de organisatie), de doelstelling, het beleidsplan, een verslag van jaarlijks uitgeoefende activiteiten, de begroting voor het lopende jaar en de inkomsten en uitgaven van het afgelopen jaar.
Ook dienen deze gegevens ieder jaar geactualiseerd te worden.
Dit geldt zowel voor de kerk als gemeente als voor de diaconie van dezelfde gemeente.
De kerkrentmeesters en de diaconie streven er naar om er voor te zorgen dat dit alles op de juiste wijze in de tweede helft van 2015 op de site van onze gemeente geplaatst zal zijn, zodat uw giften ook in 2016 en volgende jaren voor de inkomstenbelasting aftrekbaar zijn. 
o Subsidies.
Hoewel de subsidiepot van de overheid steeds minder groot wordt kunnen op dit moment weer subsidies worden aangevraagd bij het Rijk voor onderhoud van de kerk vanaf 2016.
Dit is mogelijk omdat hier sprake is van een monumentaal gebouw. 
Hoewel over een eventuele toezegging nog niets te zeggen valt is het wel zo dat de kerkrentmeesters met de aanvraag hiervan bezig zijn.


Jan van Noortwijk
(secretaris)
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.