26mrt09:3010:305e zondag 40 dagentijdkerkdienst

Informatie

Voorganger: ds. Wouda Nooitgedacht

Muzikale leiding: mw. J. van Rhee

Ouderling: dhr. B. v.d. Schoot tel. 06-50558021

Collecten: 1e Doelcollecte Diaconie, 2e Kerk, 3e Jeugdwerk

Kinderdienst: Willeke Smit, Femke Drenth. Janna van den Berg

Vervoer: dhr. A.Trip

zingen voor en koffiedrinken na de dienst

more

Tijd

(Zondag) 09:30 - 10:30