03dec09:3010:30Eerste Adventkerkdienst

Informatie

Voorganger: ds. De Groot, Emmen

Muzikale leiding: dhr. R. Lameijer

Ouderling van dienst: dhr. M. Vos, tel. 650631

Collecten: 1ste Kerk, 2de Diaconie

Kinderdienst: Maartje Wilting en Menno Marissen en Lieneke Kornelis

Vervoer: dhr. J. van Noortwijk

Zingen voor de dienst.
Door de verbouwing van het Tussendiep is er geen koffiedrinken na de dienst.

Meer

Tijd

(Zondag) 09:30 - 10:30