PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters
Oktober 2021
 
Beste lezers,
Hierbij eindelijk weer nieuws van de kerkrentmeesters. Het is even geleden dat de kerkrentmeesters het nodige te melden hadden (maart 2021), maar door de corona perikelen zijn er niet echt veel zichtbare zaken uitgevoerd, hoewel achter de schermer er wel online en inmiddels weer fysiek vergaderd is.
  1. Kerkbalans 2021
De stand van zake zoals die van Meindert Nijboer is ontvangen, is per 30 augustus als volgt:
Aantal gevraagde personen 372
Aantal deelnemers aan kerkbalans 304
Totaal toegezegd bedrag € 93.313,00
Ontvangen toegezegd € 66.485,90
Ontvangen niet toegezegd € 920,00
Totaal ontvangen € 67.405,90
Nog te ontvangen € 26.827,10
Ontvangen in procenten van toegezegd 71,25%

De ontvangsten zijn dus prima op schema.
Alle gevers worden hierbij van harte bedankt.
  1. Ver/Nieuwbouw
Inmiddels zijn de plannen hiervoor in een verder gevorderd stadium gekomen.
Daar niet alles, gezien de aanwezige gelden in een keer kan worden uitgevoerd is het plan in een aantal fasen ingedeeld met de daarbij behorende financiële begrotingen.
Zodra dit plan (deelplannen) aan de kerkenraad is voorgelegd en is goedgekeurd, zal de gemeente hiervan op de hoogte worden gesteld.
  1. Verduistering ramen bij de preekstoel
Sommige gemeenteleden hebben last van het licht dat door deze ramen valt tijdens de eredienst.
Ook is dit licht hinderlijk in verband met de nieuw geplaatste camara’s.
Hierom is besloten deze ramen tijdens de kerkdienst te verduisteren. Voor deze verduistering is een opdracht geplaatst.
Het verjaardagsfonds heeft besloten deze kosten uit hun kas te zullen betalen.
U ziet dus dat er met uw giften aan dit fonds goede dingen kunnen worden gedaan.
  1. Penningmeester en secretaris
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar een nieuwe secretaris en penningmeester.
In ieder geval zal de secretaris zijn functie neerleggen bij het installeren van de nieuwe ambtsdragers.
Ook de penningmeester zou graag vervangen worden.
De functies kunnen eventueel geschieden zonder ambtsdrager te zijn.
Informatie over deze functies kunnen worden ingewonnen bij de huidige penningmeester en sectretaris, en ook bij de voorzitter.
  1. Rijkssubsidie voor monumenten
Mogelijk is het niet aan ieder van u bekend, maar ons kerkgebouw heeft de rijksmonumenten status. Eigenlijk is het niet het gebouw dat deze status heeft, maar het orgel.
Daar dit zich in het gebouw bevindt, profiteert het gebouw hiervan mee.
Voor de periode 2022 – 2027 is volgens de Rijks Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) ons een bedrag toegekend van ongeveer € 43.000.
Dit bedrag is ongeveer 50% van de kosten die gemaakt dienen te worden voor onderhoud van het kerkgebouw.
Dit onderhoud moet in die periode echt worden uitgevoerd. Aan het einde van deze periode moet verantwoording worden afgelegd.
  1. Klussen(dag)
Op 30 oktober wordt bij de pastorie een boom gekapt omdat deze langzamerhand een gevaar gaat opleveren. Voor de kap hiervan is bij de gemeente Borger-Odoorn een vergunning aangevraagd en verkregen.
Deze kap zal in eigen beheer worden verricht.
Het is de bedoeling dat op die dag ook de bossingel rond de pastorie wordt geschoond. Hiervoor worden mensen gevraagd.

Jan van Noortwijk

 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-01-2022 om 09:30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 23-01-2022 om 09:30
meer details

Jeugddienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 9:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.