PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Symbolisch bloemschikken 2e advent

Symbolisch bloemschikken 2e advent
Toelichting bij de bloemschikking

Op deze 2de advent horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. 
Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd door (water en)  de schelp. 
Een schelp wordt wel gebruikt om te dopen en is het symbool voor de wedergeboorte, omkeer en bezinning. 
De schelp verwijst naar het dopen van Johannes.

Van de spiegel is een scherf verwijderd; hoe dichter bij kerst , hoe minder gebroken stukken  op de spiegel. 
Zo wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede, over een wereld omgekeerd.
Een tak in de knop, een goede vrucht,  is zichtbaar in de spiegel. 
Het licht van de kaars schijnt in de spiegel en kaatst terug. 
De bijl ligt aan de wortel van de boom die geen goede vruchten draagt.

De profeet Jesaja beschrijft een hoopvol visioen; mensen herkennen dit visioen in Jezus. 
Matteus vertelt hoe Johannes oproept tot inkeer, tot omkeer, om dit visioen te leven!   
Oproept te leven in het voetspoor van Jezus,  Hij die na hem, na Johannes komt.


Hoor naar de woorden van Matteus:

Optreden van Johannes de Doper Mattheus 3 : 1 – 12 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea. Hij verkondigde: kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij ! Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei: Luid klinkt een stem in de woestijn: Maak de weg van de Heer gereed , maak recht zijn paden . Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing . Uit Jeruzalem , uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan stroomden de mensen toe , en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan , terwijl ze hun zonden beleden . Toen hij zag dat veel Farizeee en Sadduceeen op zijn doop afkwamen , zei hij tegen hen : Addergebroed , wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel ? Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn , en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen : Wij hebben Abraham als vader . Want ik zeg jullie : God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken ! De bijl ligt al aan de wortel van de boom : iedere boom die geen goede vrucht draagt , wordt omgehakt en in het vuur geworpen . Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven , maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik ; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen . Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur ; hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen en zijn graan in de schuur bijeenbrengen , maar het kaf zal hij verbranden in onblusbaar vuur .
terug
 
 
 

Inloggen

Tweede advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 09:30
meer details

Derde advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.