PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie Paaszondag Liturgie Paaszondag
VPaaszondag met belijdenis en doop                                                               WIT & ROOD

Voorganger     ds. Anneke Wouda
Ouderling        Mw. Memelink
Diaken            Mw. Scheper
KRM               dhr. Nijboer
Organist           -


Mededelingen door OvD
Groet en bemoediging
Lied     216: 1, 2, 3
Kyriegebed      door Maartje  
Glorialied opw. 430      Heer ik prijs uw grote naam Zwolle      (Maartje)
V: De Heer zij met u
Kinderen         lantaarn
                        projectlied?
                        afronding project (Mirjam?)
Gebed
Lezingen         Marcus 16: 1-8 Willeke?
                        Marcus 16: 9-16           Joran?
Lied                 My lighthouse              keus Joran
Preek
Lied     opwekking 733 10.000redenen keus Willeke

Dienst van Belijdenis en Doop
Stola wisselen van wit naar rood
Onderwijzing DB 154
Lied Holy water, we the Kingdom (keus Mirjam)
Presentatie dopeling en wie hun doop willen beamen
Doopgebed     keuzetekst 7 p. 170
Belijdenis        tweede vorm p. 157 e.v.
            inleiding
            apostolische geloofsbelijdenis - lied (opname Nieuw-Buinen?)

Geloften
Gemeente: wie hier hun geloof belijden worden gerekend tot de volwassen-gelovigen
Wilt u Maartje Wilting, Willeke Horlings-Smit, Matthies en Joran Feiken, Mirjam Breider en Zwaantje Weggemans-Pepping
in de gemeente opnemen als gelijkwaardige gelovigen
samen met hen groeien in het geloof
en elkaar stimuleren volgeling van Christus te zijn?
Gemeente: ja, dat willen wij van harte

Geloofsleerlingen
           
 1. Willen jullie meedoen in de gemeente,  op een manier die bij jou past en activiteiten die jou inspireren?
 2. Wil je je ontfermen over levende zielen die God op je weg brengt?
 3. Wil je je doop beamen en je geloof belijden?

Wat is daarop jouw antwoord

            Mirjam Naomi Breider
Antwoord: ja, dat wil ik
            Joran Patrick Feiken
Antwoord: ja, dat wil ik
            Matthies Robert Feiken
Antwoord: ja, dat wil ik
            Willeke Henriëtte Smit-Horlings
Antwoord: ja, dat wil ik
            Menna Annegien Wilting
Antwoord: ja, dat wil ik
            Zwaantje Weggemans-Pepping
Antwoord: ja, dat wil ik

            Zwaantje, wil jij gedoopt worden?
Antwoord: ja, dat wil ik

Doop en handoplegging

Laten we bidden (2e)
………………
Eeuwige, onze God, voor hen die uw naam belijden
Voor wie de doop ontvangt en wie hun doop beamen
Voor Zwaantje, Mirjam, Joran, Matthies, Willeke en Maartje
bidden wij:
Zend uw Geest, de Trooster
De Geest van wijsheid en verstand,
De Geest van inzicht en sterkte,
De Geest van kennis
Van eerbied
En liefde voor uw naam
Geloofsleerlingen komen één naar voren en knielen

Zwaantje knielt
1.      Zwaantje Weggemans-Pepping
            ik doop je
            in de Naam van de Vader
            en de Zoon
            en de heilige Geest
Zwaantje: amen

Voorganger tekent een kruisje op het voorhoofd
Zwaantje,  jij bent een kind van God
+ Getekend met het kruis van Christus
Zwaantje: Amen
Onder handoplegging
Ontvang de heilige Geest
Zwaantje: amen

Diaken overhandigt kaars, aangestoken aan de Paaskaars:
Ontvang het licht van Christus

Mirjam knielt
2.      Mirjam Naomi Breider,
jij bent een kind van God,
 • getekend met het kruis van Christus
 • Handen opgelegd
Ontvang de heilige Geest
Persoonlijke tekst:
Joran knielt
3.      Joran Patrick Feiken,
jij bent een kind van God,
 • getekend met het kruis van Christus
 • Handen opgelegd
Ontvang de heilige Geest
Persoonlijke tekst: 

Matthies knielt
4.         Matthies Robert Feiken,
jij bent een kind van God,
 • getekend met het kruis van Christus
 • Handen opgelegd
Ontvang de heilige Geest
Persoonlijke tekst:

Willeke knielt
5.      Willeke Henriëtte Smit - Horlings
jij bent een kind van God,
 • getekend met het kruis van Christus
 • Handen opgelegd
Ontvang de heilige Geest
Persoonlijke tekst:

Maartje knielt
6.      Menna Annegien, we kennen jou als Maartje, Wilting
jij bent een kind van God,
 • getekend met het kruis van Christus
 • Handen opgelegd
Ontvang de heilige Geest

Persoonlijke tekst:
Verwelkoming
V: Gemeente, draag in uw gebeden
Zwaantje, nu ze gedoopt is
En Mirjam, Joran, Matthies, Willeke en Maartje die hun doop hebben beaamd en de heilige Naam belijden
Loop samen op, op de weg van het koninkrijk.
Evt. Door Margrietha als ouderling:

Gemeente:       Welkom, mensen van God,
                        welkom in de kerk van Christus
                        wereldwijd en hier bij ons.
evt. Online welkom…
Margrietha ‘overhandigt’ …………… namens de gemeente, als welkom

V: de vrede van Christus zij altijd met u

Loflied Opwekking 764de Zegekroon keus van Matthies

Dank en voorbeden - stil gebed-Onze Vader

Collecten

Slotlied 641: 1, 2          (opname gemeente NB)

Zending en zegen
 
Liturgie paas cyclus Liturgie paas cyclus
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.