PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
liturgie PKN Nw. Buinen 17-05-2020 liturgie PKN Nw. Buinen 17-05-2020
Orde voor de dienst op 17-05-2020, aanvang 09.30 uur
in de Protestantse Gemeente te Nieuw Buinen;      Liturgische kleur: wit
voorganger ds. A.J.Jonker
Orgelspel en Combo Jannie van Rhee   
Ouderling v dienst: Hilda.Breider
Koster/Techniek Johnny Breider


Voor de viering Muziek:  lied 168: 1,2,3,4
Mededelingen en welkom door ouderling van dienst
We steken de paaskaars aan ! Met bijpasssende tekst
Muziek zingen lied 1010: 1,2
Groet, bemoediging,
Aanvangsgebed Kyriegebed,
Muziek/Zingen:  You say…Lauren Daigl
Kinderproject; aansteken lantaarn
        Verhaal / tekening bij lezing exodus 20  [thuis tekenen en opsturen; evt kijkdoos]
Lezing: Exodus 20: 1-17
Muziek/zingen: lied 981: 1,2,4,5
Film gesprek jongeren
Muziek/Zingen  No longer  slaves, opw 794
Overdenking:
Muziek zingen lied 647: 1,2,3,4
Kaars voor de zieken
Filmpje bevrijding
Gebeden, besloten met
Zingen Onze Vader..lied 1006
Collecte GIVT
Muziek/zingen  lied 416: 1.2.4
Zending/Zegen gesproken amen   Muziek
 
 
What do you want to do ?
New mail
lees meer »
 
Liturgie PKN Nw. Buinen. 10-05-2020 Liturgie PKN Nw. Buinen. 10-05-2020
Orde van dienst zondag 10 mei 2020, PG Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond, 9.30 uur
Voorganger                       ds. Anneke Wouda
Ouderling van dienst      Wim Buwalda
Organist                              Freek Benjamins
Koster & techniek           Fam. Breider
Zangers                                Annelies, Henriet, Hetty, Hilda, Marjolein (live)
Voor de dienst klinkt orgelspel
Welkom, mededelingen, aansteken Paaskaars door ouderling van dienst
Enkele woorden bij het aansteken van de kaars
Aanvangslied 221: 1, 2, 3
Groet en bemoediging
Psalm 68: 3, 7
Gebed van de zondag    afgewisseld met lied 301A na zo bidden wij zingend
Jongeren & kinderen
Ouderling van dienst steekt de lantaarn aan
………………………….
Evan, Niek en Mendel zingen de tien woorden; Rudi bespeelt de piano? (Film)
Bijbel Ex. 19: 1-25            samenspraak ds.= verteller / Wim stemmen (= God, Mozes, volk)
Loflied 868: 1, 2, 5
Overweging
Zang en muziek                Dona nobis Pacem Nr. 47 Uit de bundel Opstaan, liederen uit Iona Muziek van John Bell (geef vrede Heer, geef vrede)
Kaars voor de zieken
Gebeden – met acclamatie lied 368F
Collecte
Reacties uit de gemeente           kleurplaten en meer
Slotlied                lied 313: 1, 5     
Zending en zegen
Gezongen Amen
Orgelspel
 
 
What do you want to do ?
New mail
lees meer »
 
liturgie PKN Nw. Buinen 05-05-2020 liturgie PKN Nw. Buinen 05-05-2020

Orde van dienst Zondag 3 mei 2020 Uitzending via Kerkdienstgemist.nl 9.30 uur            kleur: wit

Voorganger             ds. Anneke Wouda
Ouderling van dienst        Ifonna van Maanen
Organist                   Freek Benjamins
Koster/beeld/geluid          Fam. Breider
Zangers                                Koos en Ginie Kamst

Voor de viering orgelspel

Welkom door ouderling van dienst                 steekt ook de Paaskaars aan

Lied 213: 1, 3, 5                 Morgenglans der eeuwigheid

We worden stil

Groet en bemoediging

Psalm 71: 1, 2                     Heer, laat mij schuilen in uw hoede

Gebed om ontferming & en de heilige Geest

Loflied           413: 1, 2       Grote God, wij loven U     (orgel)

Kinderen (kleurplaten/puzzel/werkjes worden door leiding KND van te voren toegestuurd)
            Kaars wordt aangestoken           door ouderling van dienst
            …………………………………….
Kinderlied Mijn God is zo groot            door Femke, Janthe, Anna en Lotte (filmpje; tekst bijlage)
Bijbel Ex. 17: 8-16                         door ouderling van dienst

Overdenking

Muziek en zang lied 647: 1, 2, 3                       Voor mensen die naamloos

Kaars voor de zieken wordt aangestoken door ouderling van dienst
Gebeden      we bidden zingend

Collecte

Slotlied          654: 1, 4, 6               Zing nu de Heer, stem allen in

Zending &  zegen – gezongen Amen

Lied 708: 1, 6  (orgel)
 
 
What do you want to do ?
New mail
lees meer »
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst gemist
 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.