PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
inzegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw. inzegenen van relaties anders dan tussen man en vrouw.

Vervolg/ besluitneming:

Het moderamen en de kerkenraad nemen al deze punten mee er zal ‘gewikt en gewogen’ worden over de uiteindelijke beslissing.

wat er ook beslist zal worden, ja of nee, het zal sommige mensen pijn doen, daar is de kerkenraad zich terdege van bewust.

na de zomervakantie zal de kerkenraad een beslissing nemen.
de uiteindelijke beslissing zal zo zorgvuldig mogelijk gedaan worden.
mensen krijgen de mogelijkheid om in gesprek te gaan met dominee van der Weide of een ouderling.

Wat bovenaan moet staan is: RESPECT voor elkaars mening!!

Rondvraag:
      graag in de zondagse eredienst bekende liederen zingen, men wil het laatste lied graag uitbundig zingen. Ze zijn nu soms moeilijk. Favoriete liederen kunnen nog steeds doorgegeven worden aan de dominee. Wel een opmerking dat de liederen altijd heel mooi passen bij het geheel van de dienst.
     

compliment dat de dienst heel goed is te beluisteren via de computer (website van de kerk).

Dat is erg fijn. Als je dan lang weg bent blij je wel op de hoogte van je eigen gemeente.
       als je jeugd/ jongeren meer wilt betrekken bij bv. Bid- en Dankdag, gaan werken met persoonlijke uitnodigingen (zoals W4U dat doet, bv. via mail en website) de jeugd leest dit goed, ze lezen vaak minder goed de kerkbode.
     

Gebruik maken van de social media.

Sluiting:

Mv. G. de Vries, voorzitter, sluit deze avond af met het lezen van een stukje van Phil Bosmans, uit de bundel: ‘vitaminen voor het hart’. De titel van het stuk is: Menslief ik hou van jou.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng bij deze gemeenteavond, nodigt een ieder uit voor een hapje en een drankje, en wenst iedereen wel thuis.

 

Voorzitter: mv. G. de Vries – Leggedoor

Scriba: mv. M. Schuil – Orsel

Notulist: mv. J. Deen

terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 03-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 10-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 17-07-2022 om 9.30
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-07-2022 om 9.30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
Kerkdienst gemist
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.