ZndZ

Chr. Groot Gemengd Koor ‘Polyphonie’

in ZINGEND NAAR DE ZONDAG

Op zaterdag 17 februari 2024 is er weer een uur “ZINGEND NAAR DE ZONDAG” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Groot Gemengd Koor Stadskanaal  o.l.v. Ronald IJmker zal deze avond haar medewerking verlenen.

Vanaf 1 april 2019 is Ronald IJmker dirigent van het CGGK.

De doelstelling van het koor is om zoveel mogelijk mensen te bereiken door het evangelie te brengen op muzikale wijze.

Natuurlijk zal er deze avond ook veel ruimte zijn voor samenzang, liederen uit diverse liedbundels waaronder Johannes de Heer, Opwekking, Liedboek van de Kerken, etc. onder begeleiding van Gerwin van der Plaats.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar de Zondag, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur) en is vrij toegankelijk.

www.zndz.nl

Ander nieuws: