Zingend naar Pasen

ZINGEND NAAR PASEN

m.m.v. Christelijk Mannenkoor Stadskanaal o.l.v. Harold Kooij

Op zaterdag 18 maart 2023 is er ruim een uur “ZINGEND NAAR PASEN” in de Poststraatkerk in Stadskanaal. Het Christelijk  Mannenkoor Stadskanaal zal hun medewerking verlenen.

Het Chr. Mannenkoor Stadskanaal is in 1938 opgericht en heeft sindsdien het streven om door middel van zang het Evangelie van Christus uit te dragen. ‘Laat ons de Heer lof zingen’ is de grootste opdracht van het koor.

Dirigent Harold Kooij is een energiek muzikaal leider met ervaring op een breed vlak. Hij werkt  inspirerend voor de koorleden en kiest voor een mix van goed en strak instuderen met ‘lekker’ zingen, zodat iedereen met plezier de repetitie bijwoont. Bij het Christelijk Mannenkoor Stadskanaal voelt hij zich echt op zijn plek. ‘Het is een heel goed koor met een zuivere klank. Er wordt afwisselend krachtig en subtiel gezongen; dynamisch.’

Ronald Knol zal  de samenzang, die zal bestaan uit liederen uit diverse liedbundels; de nieuwe liedbundel, Opwekking, Johannes de Heer, etc., begeleiden.

Deze avond zullen de liederen in het teken staan van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.

De leiding van het zanguur is in handen van Greet Berends.

Zingend naar Pasen, georganiseerd door het Interkerkelijke Comité Zangavonden, begint om 19:00 uur (samenzang vanaf 18:45 uur),duurt ongeveer anderhalf uur en is vrij toegankelijk.

www.zndz.nl

Ander nieuws:

Kerkdienst, 19 maart

Voorganger: dhr. Sprenger, Schoonebeek Muzikale leiding: dhr. M. Verkuil Ouderling: mw. M. Memelink tel. 620059 Collecten: 1e Kerk, 2e Doelcollecte Diaconie Kinderdienst: Marlies Jansen, Rowin

Lees meer »

Oude Paaskaars

Er is een oude Paaskaars gevonden uit 1989. Wie wil die graag hebben ? Misschien is 1989 een bijzonder jaar voor u ? U kunt

Lees meer »

Bedankt!

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor uw/jouw toezegging voor 2023. Onze dank gaat tevens uit naar de 33 postbezorgers, mede door hun inzet

Lees meer »