PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Van de kerkrentmeesters Van de kerkrentmeesters

Van de Kerkrentmeesters
Februari/maart 2019
Beste lezers,

Hierbij een aantal korte opmerkingen van de kerkrentmeesters,

 
 1. Toiletgroep Tussendiep.                                                                                                
  Inmiddels is er akkoord gegaan met een aan ons uitgebrachte offerte voor de renovatie van deze toiletgroep.
  Dit houdt in dat dit project van start kan gaan.
  Het is nog niet duidelijk vanaf welk moment de aannemer kan beginnen.
   
 2. Vertrek koster.
  Zoals u in het vorige stukje van de kerkrentmeesters kon lezen legt Egbert Krikke na een lange diensttijd zijn kosterschap neer.
  Wij zijn hem heel dankbaar voor alles wat hij in deze functie voor onze gemeente heeft betekend.
  In de dienst van 24 maart zal er wat dit betreft afscheid van hem genomen worden.
  Hij zal opgevolgd worden door Jacob Wilting, terwijl Johnny Breider als aanspreekpunt voor de kosters zal gaan fungeren.
   
 3. Kerkbalans.
  Op een andere plaats in de kerkbode kunt u hier meer over lezen.
  We willen wij hier allen die aan deze aktie hebben deelgenomen hartelijk bedanken voor hun inzet.
   
 4. Kollektebonnen
  Wellicht ten overvloede hier nog even de namen en adressen waar u deze kunt verkrijgen:
  De heer Koos Kamst,       Kalmoes 48                tel  (0599)612529     
  De heer Piet Sikkens,       Noorderdiep 442        tel  (0599)618531
   
 5. Administratie.
  Inmiddels hangt in de hal van de kerk, een beetje verscholen achter de eerste kapstok,
  een groene brievenbus.
  De bedoeling van deze brievenbus is dat hierin alle bonnetjes, nota’s e.d. voor de administratie worden gedaan.
  Het is dus niet de bedoeling dat deze bij Marjolein Jansen in de bus terecht komen.
  Vriendelijk dank voor uw medewerking hierbij.
   
Jan van Noortwijk
(secretaris)

 
Kerkrentmeesters Kerkrentmeesters

Het kerkrentmeesters beraad

De taken van het kerkrentmeesterberaad zijn o.a.

zorgdragen voor en goed financieel beheer,
zorgdragen voor een goed onderhoud van de onroerende goederen van de gemeente en zorgdragen voor het verwerven van inkomsten voor de gemeente.
Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen, godsdienst onderwijzer(es) en administratief personeel (boekhouder). 


 

lees meer »
 
Overige Overige

Bank nummer

 

College van kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
p/a Noorderdiep 442, 9521 BP Nieuw Buinen


NL96 RABO 0309 2476 16

lees meer »
 
 
 

Inloggen

3e Zondag 40-dagen tijd
datum en tijdstip 24-03-2019 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.