PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Ingezonden Ingezonden
Een brief over de verschillende manieren waarop u en jij bij de protestantse gemeente (PG) Nieuw-Buinen e.o. geregistreerd kunnen staan
Je kunt in onze kerk op verschillende manieren ingeschreven staan.
 
Je bent lid vanaf het moment dat je bent gedoopt = dooplid. Als je daarna belijdenis doet ben je belijdend lid.  Dan heb je alle rechten en plichten: je mag kiezen en je kunt gekozen worden als ambtsdrager. Als ambtsdrager bepaal je mee het beleid. Het kan ook zijn dat je Rooms Katholiek (of anders) bent gedoopt, maar bij ons mee wilt doen, bijv. omdat je man of vrouw lid is bij ons en jij graag in het dorp bij een kerk wilt horen. Dan kun je, terwijl je ook lid blijft van bijv. de RK kerk bij ons gastlid worden.  Dan is er nog een vierde soort lid: voorkeurlid. Een voorkeurlid woont buiten de grenzen van de kerkelijke gemeente, maar kiest deze gemeente om als lid bij aangesloten te zijn.
4 manieren om lid te zijn: Doop-belijdend-gast- en voorkeur-lid.
 
Als je (nog) niet gedoopt bent, ben je geen lid. Wanneer je wel betrokken bent en/of je bijdrage geeft voor het voortbestaan van de kerk in onze dorpen Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond, dan ben je feitelijk vriend van de gemeente.
U raadt het al, er zijn meer mogelijkheden om vriend van de plaatselijke kerk te zijn: je bent lid in een ander dorp of stad, maar door een (LAT-)relatie, een vakantieverblijf, een min of meer gedwongen verhuizing, kerk je ook vaak in onze gemeente en wilt hier je bijdrage ook leveren. Omdat je niet op twee plaatsen lid kunt zijn, kun je bij ons vriend worden.
En er zijn mensen die gedoopt zijn, soms ook belijdenis hebben gedaan, die hun lidmaatschap hebben opgezegd. Door allerlei omstandigheden kunnen deze mensen later toch weer bij een gemeente betrokken raken. Ze kunnen zich weer in laten schrijven als lid – maar voor sommigen is dat een stap te ver. Ook zij kunnen zich als vriend laten registreren. Je kunt maar op één plek en in één kerk lid zijn. Het kan zo zijn: je bent lid van de ene kerk, maar voelt je ook verbonden met de andere kerk. Dan kun je in de kerk waar je geen lid bent vriend zijn.
 
Wanneer op een postadres een lid van de kerk woont willen we graag noteren welke mensen ook op datzelfde adres wonen. De ouderling of dominee die op bezoek komt en verwacht een alleenstaande man aan te treffen bereidt zich anders voor, dan wanneer we weten dat er een gezin op het adres woont. Gezinsleden die zelf ‘niks met de kerk hebben’, maar wonen onder hetzelfde dak worden ‘meegeregistreerd’. Het kan gaan om een man of vrouw, vriend of vriendin van degene die lid is, maar ook om een niet gedoopt kind, vanaf 18 jaar.  Natuurlijk kunnen huisgenoten die nooit ergens gedoopt zijn ook vriend worden! (Als je ooit gedoopt bent kun je lid worden, ook al werd je gedoopt in een ander soort kerk.) Vrienden voelen zich verbonden en dragen graag bij aan het voortbestaan van de protestantse kerk in het dorp.
Iemand die ‘meegeregistreerd’ is hoort eigenlijk uit de administratie verwijderd te worden als het lid op het adres komt te overlijden of anders ‘vertrekt’. Dit is in het verleden niet altijd gebeurd. Het is soms ook niet wat u zelf wilt. Stel u bent jaren getrouwd geweest met een lid van de kerk en bent zelf betrokken geraakt. Wanneer de man of vrouw die lid was overlijdt wordt er meestal een afscheidsdienst in de kerk gehouden. Dominee en ouderling komen in een periode van ziekte en overlijden regelmatig. Er ontstaat een band. Dan is het vreemd, wanneer kort na het overlijden alles ophoudt. Dat zou gebeuren wanneer u verwijderd werd uit onze administratie. Als u de band in stand wilt houden, noteren we u als vriend. Dat moet u zelf aangeven.
 
Daarom hebben we een verzoek: houd a.j.b. ook zelf in de gaten op welke manier u / jij bij de kerk staat geregistreerd en of dat klopt met hoe je je betrokken voelt. Praat erover met je ouderling of dominee, wanneer die op bezoek komt.
 
Er staan op dit moment een behoorlijk aantal mensen geregistreerd als ‘meegeregistreerd’, op een adres waar geen lid (meer) woont. Als u jaarlijks een bijdrage geeft aan de kerk en zich betrokken voelt, bent u feitelijk vriend. We willen je dan ook graag als vriend in de boeken zetten, maar niet zonder jouw toestemming. De komende periode kunt u / kun je bezoek verwachten als jij bekend bent als ‘meegeregistreerd’, en er niemand op jouw adres lid is van de PG-Nieuw-Buinen e.o.
 
Wij zijn heel blij met uw / jouw betrokkenheid, of je nu lid bent of vriend. Nieuwe vrienden en nieuwe leden zijn van harte welkom. We doen met elkaar ons best de liefde van God voor zijn schepping, zijn mensen zichtbaar en voelbaar te maken.
 
Dit is best een ingewikkeld verhaal, voor wie niet in de materie thuis is. Wie uitleg wil kan terecht bij de onderstaande personen en bij je ouderling. Vragen staat vrij en domme vragen bestaan niet.
 
De volgende keer: over hoe het gaat bij een verhuizing
 
Een hartelijke groet van
 
Anneke Fokkens,
ledenadministratie, tel.0599-612864  
mail: 
 
Ds. Anneke Wouda,  
tel: 06 128 55225  
mail:  ds.
 
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.