PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
liturgie PKN Nw. Buinen 12 mei liturgie PKN Nw. Buinen 12 mei

Orde van Dienst  12 mei 2019, 9.30 uur

PG Nieuw-Buinen, Buinerveen en Drouwenermond

4e zondag van Pasen

In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan
Max Cornelis Peters

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif
Voorganger                       ds. Anneke Wouda
Organist                              dhr. Harwin van Maanen
Muzikale begeleiding     Combo
Ouderling van dienst      mw. Margrietha Memelink
Koster                                  dhr. Koos Kamst
Liturgische kleur is wit
Op de beamer: foto van Max? Met broer en zus?

Voor de dienst klinkt orgelspel
                              
Stil gebed ter voorbereiding van de dienst tijdens het gebed in de consistorie

Welkom & Mededelingen

Aansteken van de Paaskaars door Esmee

Aanvangslied    632: 1, 2

Groet & Bemoediging

Zingen Psalm 23: 1

Gebed om ontferming

Kinderlied Jezus is de goede Herder       Combo

Gesprek met de kinderen – licht wordt aangestoken
Kinderen en begeleiders gaan naar de kinderdienst

Uit de Bijbel       1e schriftlezing Num. 27: 15

2e Schriftlezing Johannes 10: 22-30 Lieneke Peters-Kornelis

We zingen          lied 653: 1, 3

Verkondiging   
Kinderen worden opgehaald na Amen (mededeling ouderling)

Orgelspel lied 760
Zingen lied 760: 1-6        (alle coupletten)

Alle kinderen komen binnen

Max Cornelis  wordt binnengedragen door Anne-Marie,

Ondertussen zingen we  Ik zal er voor je zijn        begeleid door Combo
               
Inleiding op de doop
Onze Heer Jezus Christus heeft gezegd:
Ga dan op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen,
door hen te dopen in de naam van
de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Leer hen zich te houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.
Het wonder van nieuw leven is groot.
De geboorte van een baby
is voor een gelovig mens
een geschenk uit Gods hand.
God heeft zijn trouw aan ons beloofd:
Ik ben met jullie, alle dagen
Tot aan de voltooiing van deze wereld (Mat. 28: 19-20)
De doop is een teken van Gods liefde voor ons,
in zijn naam mogen wij gedoopt worden.
De naam  van wie gedoopt is,
Wordt voor eeuwig verbonden met de naam van de drie-enige God:
Vader-Zoon en heilige Geest.
Voor altijd staat de naam van wie gedoopt is in Gods hand geschreven

Presentatie
V:           Hier, in Gods huis, is Max binnengebracht.
Zoon van Lieneke en Robin Peters
Broertje van Noor en Sil
Doopouders willen jullie gaan staan (op de plaats van de stoelen)
V:           Wat verlangen jullie?
Ouders:               Dat ons kind gedoopt wordt
V:           met welke naam zal hij gedoopt worden?
Ouders:               doopnaam (en achternaam)
V:           moge deze naam geschreven staan in de palm van Gods hand

Doopgebed DB II, 7. Blz 170 wit
Belijdenis, toe- en afwending   (blz. 99-102 DBII)
V:           Lieneke en Robin, familie en vrienden, gemeente van Christus,
We zitten en staan rond de doopvont
Om getuige te worden van de doop van Max

We gedenken ook onze eigen doop
Laten we - tegen kwade machten in –
onze geloofsbelijdenis zingen,
zoals de kerk dat al eeuwen en eeuwen doet

Zingen (staande)  lied 340B

Geloften
V:           Gemeente, willen jullie,
naar vermogen, Max
helpen groeien in dit geloof
En wilt u hem helpen Christus na te volgen?
Allen:   Ja, dat willen wij.

Doopgezin komt bij de doopvont staan
Kinderen van familie en vrienden
en de jongste kinderen uit de gemeente mogen naar voren komen

V:           Lieneke en Robin,
  • beloven jullie Max
die aan jullie is toevertrouwd
met liefde en zorg te omringen?
  • Beloven jullie hem op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus Christus
  • en hem in liefde trouw te blijven
welke weg hij in de toekomst ook zal gaan?
  • Beloven jullie zo elkaar
en je kinderen aan God op te dragen? (Hand. 15: 40; 20:32)
Lieneke en Robin, wat is daarop jullie antwoord?
Ouders:               Ja, dat beloven wij

Doop

V:           Max Cornelis Peters
Ik doop je in de naam van de Vader
De Zoon
En de heilige Geest

Handoplegging

V:           Max, jij bent een kind van God, (kruisteken)
getekend met het kruis van Christus
Als tekst uit de Bijbel krijg jij mee:
………………………………………………….

 
  • Doopouders ontvangen de doopkaars, en steken die aan aan de Paaskaars.
  • Doopkaart wordt getekend door de ouderling en overhandigd
  • Doopouder schrijft de volledige doopnaam van Max en de doopdatum op de boekrol

Verwelkoming
Allen staan
V:           Gemeente, draag Max Cornelis
die nu gedoopt is, op in uw gebeden
en ga met hem de weg van het Koninkrijk

Allen:   Welkom, kind van God
Welkom in de kerk van Christus
Wereldwijd en in ons midden

V:           De vrede van de Heer zij altijd met u

We zingen kinderopwekking 185 De Here zegent jou      Combo

Als blijk van welkom hebben de kinderen in de kinderdienst een mooi cadeau gemaakt voor Max en zijn ouders

De kaars voor de zieken wordt aangestoken
Dank- en voorbeden – stil gebed – gezamenlijk Onze Vader

Collecte
Tijdens de collecte zingt en speelt het combo     Meer dan een wonder

Slotlied  tienduizend redenen begeleid door combo

 

Wegzending & Zegen & Gezongen  Amen

Er is gelegenheid te feliciteren in de grote zaal
Daar is ook koffie, thee en limonade (vergeet u de busjes voor uw bijdrage niet?)
 
terug
 
 
 

Inloggen

Kerkdienst
datum en tijdstip 26-05-2019 om 09:30
meer details

Hemelvaartsdag
datum en tijdstip 30-05-2019 om 09:30
meer details

 
Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.