PKN
PKN Gemeente Nieuw Buinen, Buinerveen en Drouwenermond
 
Liturgie LZKJ 24-11-2019 Liturgie LZKJ 24-11-2019
Orde van dienst zondag 24 november 2019, 9.30 uur                    Kleur Wit
PG Nieuw Buinen e.o.                                  
Dit is de laatste zondag van het kerkelijk jaar,
waarop we overleden gemeenteleden en wie met ons verbonden waren gedenken.
Voorganger                                       ds. A. J. (Anneke) Wouda
Organist                                              mw. Jannie van Rhee
Ouderling van dienst                     dhr. Wim Buwalda
Ouderling KRM                                 dhr. Jaap Wessels
Diaken                                                 dhr. Gerrit Groothuis                                   
Koster                                                  dhr. Johnny Breider
Beamist                                               Jesper van der Zwaag
Kinderdienst                                     Vivian Trip en Nina
Oppas                                                  Annemarie en Laurien
Liturgische bloemschikking         mw. Anneke Fokkens e.a.

Voorzang:           Je hoeft niet bang te zijn
Lied 747: 1, 2, 4
Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
Aanvangslied 275: 1, 2, 3
Groet en bemoediging
Zingen lied 275: 4, 5
Gebed om ontferming
Voor alle keren
Dat wij onze deur gesloten hielden,
Geen aandacht hadden,
Vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.
Voor alle keren dat wij iemand uitsluiten,
Buiten onze kring plaatsen,
Vragen wij: doe ons opnieuw beginnen, God.
Voor alle keren
Dat onze woorden onherbergzaam zijn,
Hard, minachtend, en veroordelend,
Vragen wij: geef ons een nieuwe kans, God.

Voor alle keren dat de vreemdeling in ons midden
Gewond wordt door muren van wantrouwen en vooroordelen,
Vragen wij: doe ons opnieuw beginnen, God.
Gij, groter dan ons hart, schep nieuwe ruimte in ons
Vernieuw ons hart,
Doe ons opengaan voor elkaar in uw Naam.
Amen
Glorialied            302: 1, 3
Gesprek met de kinderen
Uitleg van de liturgische bloemschikking–
Als ik kijk naar de symbolische schikking op de afbeelding roept dat het volgende in mij op:
De stronken van de wijnstok verbeelden de aarde
De groene plukken mos zijn toevluchtsoorden, zacht, vol leven en geborgenheid, thuis
tegelijk ook God onder ons – overal en altijd – onzichtbaar
de lange twijg van de groene klimop is teken van leven,
op aarde, verdwijnt achter de stronk, maar blijft, verbonden met God
de witte lelie is daarvan het symbool, de hemel.
Op een gedroogd, gekleurd blad brandt een lichtje: al is de geliefde niet meer hier en voelen we de pijn van het gemis de mooie herinnering aan hem of haar kan een lichtpuntje zijn, elke dag in ons leven - een glimlach en een traan, beide

Heel ons leven, van geboorte tot sterven
hunkert naar licht,
hunkert naar het laatste Licht
waar leven enkel bloei zal zijn
bij Hem die niets dan Leven is.
Gebed met de kinderen aan de hand  Kinderen gaan naar de kinderdienst

Schriftlezing Psalm 46    NBV 2004            door Wim Buwalda
Zingen lied 898: 1, 2
Overdenking
Lied 800: 1, 2
Onder het naspel komen de kinderen terug uit de kinderdienst
Wim komt naast mij staan achter de Avondmaalstafel
Gedenken
Wij noemen de namen van wie bij ons, als gemeente, hoorden als lid of als vriend, en het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.
We steken een kaars voor ieder van hen aan,
aan de Paaskaars, als teken van wat wij geloven: 
dat onze dierbare doden in Gods handen zijn gelegd;
zij zijn in het Licht,
in de hemel, bij onze Levende Heer
Wim steekt klein kaarsje aan
Wij zingen lied 730: 1
Wij gedenken en steken een kaars aan voor:

Arendina Sophia Haak-Walter                    overleden op 18 oktober 2018
                                                                               In de leeftijd van 72 jaar

Dieuwke Antje Folkerts                                overleden op 4 december 2018
                                                                               In de leeftijd van 35 jaar

Klaasje Saskia Hazelhoff-Haak                    overleden op 29 december 2018
                                                                               In de leeftijd van 51 jaar

Berendina Plaggenborg-Schaap                overleden op 12 februari 2019
                                                                               In de leeftijd van 95 jaar


Wietske Cornelia Johanna Drent-Lindekamp
overleden op 19 februari 2019
                                                                               In de leeftijd van 60 jaar

Martje Orsel-van Wattum                           overleden op 24 februari 2019
                                                                               In de leeftijd van 93 jaar

Johanna  Eedema                                           overleden op 09 april 2019
                                                                               In de leeftijd van 70 jaar

We zingen lied 730: 2

Aalke ( Aukje) Koetse-Goeree                    overleden op 03 mei 2019
                                                                               In de leeftijd van 78 jaar


Marja Verkuil-van den Berg                        overleden op 04 mei 2019
                                                                               In de leeftijd van 63 jaar


Margretha Elisabeth Ophof-Bazuin         overleden op 19 juni 2019
                                                                               In de leeftijd van 81 jaar


Willemina (Minie) Boes                               overleden op 22 juni 2019
                                                                               In de leeftijd van 89 jaar


Mattheis Rasters    (roepnaam Thijs)      overleden op 26 juli 2019                                                                                            In de leeftijd van 78 jaar


Berendina Annechiena Nieman-Drenth overleden op 10  augustus 2019
                                                                               In de leeftijd van 90 jaar
  

Anne Pieter Jacobus Dijkhuis                     overleden op 12 augustus 2019
                                                                               In de leeftijd van 86 jaar
We zingen lied 730: 3
Wij gedenken wie zijn overleden in onze dorpen en verder weg
hen die wij kennen en wie ons onbekend waren
en steken een kaars voor hen aan
We noemen vandaag ook de namen van
Piet Sikkens en Jaap Naaijer
Zij zijn onlangs overleden.
Omdat het zo kort geleden is dat ze stierven, gedenken wij hen het volgende jaar
Terwijl we luisteren naar Anna (misschien met Lotte)
Zij zingt solo                        Ik zal er zijn Sela (opw. 770)
Piano – en orgel tot ieder weer plaats genomen heeft
Is er gelegenheid een kaarsje aan te steken voor een overledene het afgelopen jaar of langer geleden in de eigen kring
Er staan er twee kerkenraadsleden met een aan de Paaskaars aangestoken licht – aan die grote kaarsen kunt u uw waxinelichtje aansteken. U kunt twee rijen vormen
De kaars voor de zieken wordt aangestoken door ouderling-KRM Jaap Wessels
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – onze Vader
Collecte – kinderen worden opgehaald uit de oppas
Slotlied 769: 1, 5
 5 Mensen, kom uw lot te boven,
wacht na dit een ander uur,
gij moet op het wonder hopen
dat gij oplaait als een vuur,
want de Geest zal ons bestoken,
nieuw wordt alle creatuur.
Zending en Zegen, gezongen Amen
Lied       416: 1
 
lees meer »
 
Overdenking LZKJ 24-11-2019

Overdenking LZKJ 24-11-2019
Laatste zondag van het kerkelijk jaar                    24 november 2019
Overdenking   Psalm 46                                 Ds. Anneke Wouda


Geliefde kleine- en grote mensen van God,

God zelf staat ons terzijde – de laatste regel van ons gezang. 
Het gezang gedicht door de Augustijner monnik Maarten Luther. Afbeelding 1De Wartburg, kasteel in Eisenach, waar Maarten Luther vermomd onderdook, toen hij door de kerk vogelvrij was verklaard. Hier schreef hij het Lutherlied: Een vaste burcht is onze God, naar
Psalm 46
De grote reformator,
tegen wil en dank uit zijn kerk gezet en vogelvrij verklaard,
was van mei 1521 tot maart 1522 ondergedoken op de Wartburg, bij Eisenach, onder de naam Jonkheer Jörg.
Je kunt in het kasteel de kamer waar hij zichzelf had opgesloten
nog bezichtigen.

Om de tijd door te komen
én omdat Luther terug wilde naar de Bijbel
in plaats van dat gelovigen zichzelf verloren
in door de kerk bedachte gebruiken
vertaalde hij in die periode
het hele Nieuwe Testament vanuit het Grieks in het Duits.

Voor het Oude Testament, uit het Hebreeuws had hij meer tijd – en mensen die meer vertrouwd waren met het Hebreeuws – nodig.
Het liet even op zich wachten,
voor de hele Luther Bijbel – nog in gebruik bij de Lutheranen,
een feit was.

Luther had last van zware depressies.
Hij zag letterlijk en figuurlijk overal duivels opdoemen,
Al als jongere had hij daar last van.

Kwaad ervoer hij overal om zich heen.
Volgens een legende smeet hij op een nacht een inktfles
tegen één van de muren kapot
om een nachtelijke duivel te verjagen.

Luther zong zich door zijn angsten en depressie heen.
Lied 898 dichtte hij als  een roep aan God
in een tijd van nood;
Jezus Christus als Gods uitverkoren overwinnaar
die voor ons strijdt en overwinnen zal:
In Jezus staat God naast ons.

Luther vertolkt Psalm 46 Evangelisch. Zo u wilt: Christocentrisch.
Dat helpt hem met zijn angst om te gaan.

Laten we eens kijken wat er staat, in Psalm 46.
God is voor ons een veilige schuilplaats
Een betrouwbare hulp in nood.
Deze woorden zijn voor mij de kern.

Prachtig, die beeldende taal:
de aarde wankelt
bergen – dat wat als een paal, rotsvast, boven water staat-
stort in het diepst van de zee.

Is dat niet wat je ervaart als een geliefde sterft?
Niets is meer vanzelfsprekend – de aarde wankelt.
Alles wat je samen hebt opgebouwd: wat zal er van worden?
Hoe moet dat verder?

Waar je samen van genoot
Waar je samen aan werkte
Wat je ouder je voorleefde
Opeens sta je daar, alleen …

Wat voor zin heeft het leven, jouw leven,
zonder die mens die je zo dierbaar was?

Angst, paniek en depressies
zijn voor sommige mensen een onderdeel van rouw.

Als een naaste sterft,
een man, vrouw, broer, zus of kind waarmee je zeer verweven bent,
sta je voor de klus jezelf opnieuw uit te vinden:
wie ben ik zonder die geliefde die gestorven is?

Als vader of moeder, opa of oma, een goede vriend,
degene was bij wie je altijd terecht kon;
die als geen ander wist  wat jij nodig hebt,
er niet meer is
kun je ontredderd zijn en in de war.

Zelfs als je blij bent, dankbaar, dat aan een leven dat lijden was geworden een einde is gekomen;
als jouw zorg, soms na een heel lange tijd,  niet meer hoeft,
ook dan wankelt de aarde en is er niks meer hetzelfde;
kun je overspoeld worden door een zee aan emoties.

De psalmdichter doet in Psalm 46 wat mensen nodig hebben: hij kijkt ver vooruit, als in een visioen
en ziet de nieuwe schepping, de nieuwe aarde.

De Psalmist bezingt een nieuw –paradijselijk Jeruzalem,
Waar Gods water over Gods akkers stroomt en alles vruchtbaar maakt;
God zetelt in de tempel,
Hij regeert de aarde.
De mensen, de volken luisteren naar Gods stem
en richten zich op God.

Dan kan het wonder gebeuren.

Oorlogen worden gestaakt –
niemand kan volhouden dat God wil
dat wij elkaar opjagen, verstoten, kleineren, afmaken.
Geen mens kan volhouden dat God wil
dat we, welk medemens ook, het recht op een menswaardig leven ontzeggen.

Laten we liever luisteren naar wat dat medemens te zeggen heeft.
Laat hem en haar vertellen wat hem ertoe heeft gebracht
zus of zo te handelen.
Laat haar haar motieven, haar verlangens, haar teleurstellingen vertellen.
Dan kan het wonder gebeuren dat we elkaar accepteren.
Dat we de ander erkennen als ook een schepsel van God.

Zonder een visioen als dit, van de Psalmdichter,
met God boven alle menselijke gekonkel verheven,
is de aarde plat en aan het toeval overgeleverd;
wordt in mijn ogen het bestaan leeg en zinloos.

Aardse koningen en presidenten kunnen niet goed genoeg
de wereld overzien. Ze zullen altijd eigen belang
vóór het belang van onbekenden laten gaan.
Het is zo menselijk om te denken in vóór- en tegenstanders;
Om eigen voor te laten gaan op vreemd.
Het is zo gemakkelijk, zelfs gewoon, ten koste van vreemden
je eigen volk , dorp, familie, gezin of kerk als ‘betere mensen’ aan te merken.

In Gods ogen zijn alle mensen en alle volken van even grote waarde.

God overziet, omdat hij God is, zijn hele schepping, de hele aarde,
Wanneer God regeert, alle mensen en alle volken op aarde zich naar God omkeren en zich door hem laten gezeggen,
dan is Gods Rijk aangebroken

Mijn steentje bijdragen aan een wereld waarin God regeert,
dat maakt mijn leven zinvol.

Ondanks verlies en pijn en verdriet
Ondanks leven waaraan je lijdt
Ondanks al die vreselijke nieuwsberichten
waardoor je de moed in de schoenen zinkt
en je twijfelt of ooit, echt, het kwaad overwonnen zal zijn

Ondanks dat alles,
dankzij de Bijbel
kunnen en mogen we zeggen:

God, de God der goden, de Allerhoogste,
De God van Jakob – die de ladder uit de hemel neer liet dalen -
is met ons
en met onze dierbare doden.
Hen en onszelf mogen wij bij God veilig weten.
Nu en altijd.

Lof zij de God van Jakob. Lof zij U Christus
Dankzij Gods heilige Geest die in ons woning zoekt.
Amen

Zingen lied 800: 1, 2
 
 
 
 

Inloggen

Kerk in actie 
 
Protestantse kerk
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.